Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pływalnia

Widok pływalni

 
Reżim sanitarny nadal obowiązuje!

 


Od 11 września 2021 r. rozpoczynamy zajęcia nauki pływania. Zapisy pod nr telefonu 42 636 13 99 lub osobiście. Koszt karnetu: dorośli - 150 zł, dzieci - 120 zł (10 wejść). Karnet ważny do 27 listopada 2021 r. Wpłaty przyjmujemy od 6 września 2021 r. Pojedyncze wejście (jeśli będzie miejsce) - 12 zł.

Plan pracy pływalni SP173 2021/2022

Poniedziałek
- 5.45 – 6.45        - klub pływacki MKS Trójka
- 9.30 – 16.40      - zajęcia na pływalni SP173
- 15.45 – 20.00    - klub pływacki MKS Trójka
- 20.00 – 21.30    - Dream

Wtorek
- 5.45 – 6.45        - klub pływacki MKS Trójka
- 9.30 – 16.40      - zajęcia na pływalni SP173
- 15.45 – 20.00    - klub pływacki MKS Trójka
- 20.00 – 21.30    - Dream

Środa
- 5.45 – 6.45        - klub pływacki MKS Trójka
- 9.30 – 16.40      - zajęcia na pływalni SP173
- 15.45 – 20.00    - klub pływacki MKS Trójka
- 20.00 – 20.45    - klub Moana

Czwartek
- 5.45 – 6.45        - klub pływacki MKS Trójka
- 9.30 – 16.40      - zajęcia na pływalni SP173
- 15.45 – 20.00    - klub pływacki MKS Trójka
- 20.00 – 21.30    - PWSFTiT

Piątek
- 5.45 – 6.45        - klub pływacki MKS Trójka
- 9.30 – 16.40      - zajęcia na pływalni SP173
- 15.45 – 20.00    - klub pływacki MKS Trójka
- 20.00 – 21.30    - Dream

Sobota
- 6.45 – 11.45    - klub pływacki  MKS Trójka
- 11.45 – 14.45  - UKS Neptun
- 14.45 – 15.30  - nauka pływania gr. "O" 8-12 lat
- 15.30 – 16.15  - nauka pływania gr. "O" 8-12 lat
- 16.15 – 17.00  - nauka pływania dorośli
- 17.00 – 17.45  - nauka pływania gr. średnio-zaawansowana
- 17.45 – 18.30  - nauka pływania gr. średnio-zaawansowana
- 18.30 – 19.15  - nauka pływania gr. średnio-zaawansowana
- 19.15 – 20.00  - nauka pływania gr. średnio-zaawansowana

Niedziela
- 8.00 – 8.45    - Tryton
- 8.45 – 9.30    - Ochotnicza Straż Pożarna
-10.00 – 15.15 - UKS Neptun
-15.15 – 16.00 - rekreacja  

 

  Zajęcia          Cena biletu            Cena karnetu
       z czasem wynajmu      z czasem wynajmu
    Pływanie zwykły -     9 zł/45 min. zwykły 10 wejść - 70 zł /10x45 min/
    rekreacyjne ulgowy -     6 zł/45 min. ulgowy 10 wejść - 50 zł /10x45 min/
  grupowy -  brak 
    Nauka  zwykły -     15 zł/45 min. zwykły 10 wejść - 150 zł  /10x45 min/
    pływania ulgowy -     12 zł/45 min. ulgowy 10 wejść - 120 zł  /10x45 min/
  grupowy -  brak 
     Wynajem   
    całej pływalni czas 45 min. - 180 zł  SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 173
  czas 60 min. - 240 zł   90-009 Łódź ul. Sienkiewicza 46

Andrzej Kawecki kier. pływalni SP 173

Wyniki badania wody z 19 listopada 2021 r.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2021/ 2022 z zachowaniem reżimu sanitarnego z powodu pandemii – wytyczne MEN, MZ,GIS

Funkcjonowanie pływalni

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 • w strefie wejścia:
 1. zaznaczenie 1,5-m odległości na podłodze przed szatnią i wyraźnie oznaczone strefy czekania,
 2. bezpośrednio przed szatnią może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informację należy zamieścić na zewnątrz przed drzwiami wejściowymi obok okienka szatni,
 3. prowadzenie dezynfekcji kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 4. zamieszczenie czytelnej informacji przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 5. usunięcie krzeseł i ławek w poczekalniach - nie zezwala się na odpoczynek i oczekiwanie lub przedłużanie pobytu w pomieszczeniach obiektu.
 • w przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe rekomenduje się:
 1. w przypadku przebieralni zbiorowych zapewniamy tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
 2. zmniejszenie  liczby osób korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości i wyposażenia strefy,
 3. prowadzenie dezynfekcji szafek po każdym użytkowniku.
 • w strefie basenów i saun rekomenduje się:
 1. prowadzenie regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników

 1. Pracodawca zapewnia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku obsługi (np. kasjerzy, osoby pracujące w szatni) osoby pracujące w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami wyposaża się w środki ochrony osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 3. Pracownicy pływalni będą pełnić stały nadzór liczby użytkowników korzystających z obiektów.
 4. Rekomenduje się:
  • zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności.
  • zachować bezpieczną odległość od użytkownika i współpracowników (rekomendowane 1,5 metra),
  • ustalenie stałych, jak najmniej licznych zmian pracowników,
  • ograniczenie interakcji personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
  • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka oraz sprzętu używanego przez ratowników. Ratownik powinien posiadać swój indywidualny gwizdek,
  • regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
  • gdzie to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub radio.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientów

 1. Należy zwrócić szczególną uwagę na:
  • ustalenie i kontrolę maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednoczasowo korzystających z obiektu nie może przekraczać 75% maksymalnego obciążenia;
  • umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
 2. Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub stojące znaki).
 3. Wyposażenie obiektu w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej. Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w dużych obiektach.
 7. W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie zamieszkujących.
 8. W przypadku małych niecek basenowych i jacuzzi, w których nie prowadzi się dezynfekcji związkami chloru, zaleca się jej wprowadzenie.
 9. Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 10. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 11. Obowiązkowe dezynfekowanie powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w ciągu dnia).
 12. Zaleca się wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczących:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki.
 13. Nadzorowanie organizowanych zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 14. Ograniczenie działalności saun:
  • ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości,
  • obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury),
  • brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły i pływalni

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zastosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 2. W przypadku zaobserwowania u pracownika objawów chorobowych należy go odizolować w pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego . Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.