Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Inne

Międzyszkolny projekt edukacyjny „Viribus unitis – wspólnymi siłami”. Łódź miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym.

Projekt historyczno-religijno-plastyczny, którego autorami są nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi, powstał w jubileuszowym roku, w którym świętujemy 600. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich. Projekt stawia na kształtowanie postaw dialogu ekumenicznego, zrozumienia i tolerancji religijnej.

W XIX wieku potęgę Łodzi budowali przede wszystkim Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie. Rozwój miasta zależał od ich współpracy, która opierała się na szacunku dla odmienności i tolerancji religijnej. Przyświecało im motto: „Viribus unitis – wspólnymi siłami”. To tutaj od 2010 roku odbywa się Festiwal Łódź Czterech Kultur, który jest kontynuacją Festiwalu Dialogu Czterech Kultur organizowanego od 2002 roku.

Głównym założeniem projektu jest pokazanie, jak żyli, pracowali i modlili się obok siebie Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie, jak budowali wspólną teraźniejszość i przyszłość, mimo dzielących ich różnic, a z zachowaniem własnej tożsamości narodowej, kulturalnej i religijnej. Chcemy wraz z uczniami sięgnąć do historycznych korzeni miasta, które przez lata było tyglem kultur i narodowości, a zarazem jednym z największych ośrodków przemysłowych na ziemiach polskich oraz w Europie. Obecnie możemy czerpać z tego niezwykłego dziedzictwa i uczyć się od naszych przodków tolerancji, szacunki i otwartości.

Naszym celem jest budowanie pomostu pomiędzy historią a teraźniejszością oraz wskazywanie dróg do harmonijnego współżycia różnych nacji bez względu na historyczne obciążenia. Pragniemy podkreślić fakt, że Łódź pozostaje miastem wielokulturowym. W XIX wieku, jak i dziś nadal żyją obok siebie wyznawcy różnych religii, przedstawiciele odmiennych grup etnicznych i narodowych. Przenoszenie treści kulturowych z pokolenia na pokolenie stanowi podstawę „odtwarzalności” kultury oraz jej zakorzenienia w przyszłości. Trzeba nieustannie budować więzi na zasadach tolerancji i akceptacji, stwarzając możliwość tzw. wspólnego jutra dla całego pokolenia młodych ludzi.

Narzędziem do realizacji tego celu jest poznawanie przeszłości: tradycji, obyczajowości, w tym rytuałów i symboli oraz odczytywanie ich w świetle toczącego się wokół nas życia. Edukacja regionalna jest niezbędnym elementem w rozwoju tożsamości dzieci. Poznanie swojej „małej ojczyzny”, osadzenie w społeczności lokalnej wprowadza uczniów w świat życia społecznego i przynosi wymierne korzyści w zakresie poszerzania wiedzy o kulturze, sztuce, tradycji, religii we własnym regionie.

Wszystkie działania w ramach realizowanego projektu wzbogacają wiedzę uczniów o otaczającej ich rzeczywistości poprzez wskazanie różnych dróg jej poznawania. W ramach działań projektowych uczniowie wezmą udział w wycieczkach (Muzeum Miasta Łodzi, Stary Cmentarz przy ulicy Ogrodowej, Archikatedra Łódzka, Muzeum Archidiecezjalne), warsztatach plastycznych z elementami arteterapii, spotkaniach z wyznawcami różnych religii, a także poznają podstawy pracy ze sprzętem fotograficznym i programami do obróbki zdjęć.

Proponowany projekt ma charakter ogólnoszkolny. Adresatami są uczniowie klas 7-8 zgłoszeni ze szkół podstawowych.

 

Cele projektu:

• rozwijanie wiedzy o kulturze, historii i religii własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową,

• nawiązanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym w celu wytworzenia bliskich więzi i zrozumienia różnorodnych przynależności człowieka,

• kształtowanie postawy szacunku dla ludzi różnych wyznań,

• rozbudzenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego i regionu,

• kształtowanie postaw dialogu ekumenicznego, zrozumienia i tolerancji religijnej,

• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,

• poznanie i posługiwanie się konkretną techniką plastyczną,

• kształtowanie umiejętności pracy w grupach,

• przygotowanie do samodzielnego poszukiwania informacji,

• doskonalenie umiejętności selekcji i interpretacji zdobywanej wiedzy,

• poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia – twórcze myślenie,

• rozbudzanie postaw badawczych i innowacyjnych,

• wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły.

 

Czas trwania projektu:
trzy miesiące - od 23 marca do 13 czerwca 2023 roku

 

Patronat honorowy:

Jego Ekscelencja Ks. Abp dr. hab. Grzegorz Ryś – Metropolita Łódzki,

Pastor przełożony Fryderyk Domaradzki Społeczności Ewangelicznej

Kościół Chrystusowy w Łodzi,

Pan Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki,

Pani Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,

Pan Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty,

Pan Cezary Pawlak – Prezes Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi,

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza.

plakat z logo szkoły oraz napisami "Międzyszkolny projekt edukacyjny i konkurs historyczno-religijno-plastyczny", "Viribus unitis - wspólnymi siłami"Łódź miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Pod spodem znajduje się logo projektu oraz logo 600-lecia Łodzi  Na plakacie znajduje się logo szkoły oraz napis "Viribus unitis - wspólnymi siłami" Łódź miastem wielokulturowym i wielowyznaniowym. Znajdują się również loga instytucji będących patronami honorowymi projektu

„Uczeń Bezpieczny w Sieci– projekt realizowany w oparciu o innowację pod tym samym tytułem opracowaną przez panią Jolantę Bolesławską oraz panią Beatę Pasikowską.

Głównym  celem  projektu jest:

Profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera - laptopa, Internetu i telefonii komórkowej.

Co za tym idzie:

 • uświadomienie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera, Internetu i telefonii komórkowej
 • poznanie możliwości eliminowania tych zagrożeń
 • poznanie „bezpiecznych” stron internetowych i kształcenie umiejętności prawidłowego korzystania z nich
 • doskonalenie umiejętności „surfowania” po stronach www
 • udział w akcjach, programach i kampaniach edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa w Internecie
 • uświadomienie uczniom, że anonimowość w sieci jest pozorna
 • wskazanie na konsekwencje nielegalnego umieszczania w sieci zdjęć, nagrań video wykonanych np. za pomocą aparatów komórkowych
 • poinformowanie o wykroczeniach, jakie niesie za sobą modyfikacja np. zdjęć umieszczonych w Internecie
 • dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących  z użytkowania komputera i Internetu
 • kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających podejmowaniu dobrych decyzji związanych z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych
 • informowanie dzieci o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie będą brali udział w prelekcjach, zajęciach edukacyjnych oraz warsztatach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Wstęp do realizacji projektu stanowić obchody „Dnia Bezpiecznego Internetu”.

Po ukończeniu kolejnych etapów projektu szkoła uzyska certyfikat wydany przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy. Wraz z uzyskaniem certyfikatu otrzymujemy dzięki współpracy z NASK opracowane przez specjalistów dokumenty :

 1. Procedura reagowania (Ujawnienie przypadku cyberprzemocy w szkole)
 2. Zabezpieczanie dowodów cyberprzemocy
 3. Działania interwencyjne wobec sprawców i ofiar cyberprzemocy
 • Twój uczeń jest ofiarą cyberprzemocy
 • Twój uczeń jest sprawcą cyberprzemocy

Dokumenty, z którymi warto się zapoznać:

Działania interwencyjne wobec sprawców i ofiar cyberprzemocy

Procedura reagowania

Zabezpieczanie dowodów cyberprzemocy

logo_Klub Europa w szkole Klub Europa w Naszej Szkole

Rok 2018/2019 rozpoczęty został od spotkania inauguracyjnego z patronką klubu – panią Joanną Skrzydlewską, na którym opiekunki Klubu Europa w naszej szkole: p. Anna Adamus i p. Agnieszka Szymczak oraz pani wicedyrektor Hanna Sobczak odebrały kolejny już certyfikat członkostwa.

Na spotkaniu ustalony został plan działania klubu na cały rok szkolny i tradycyjnie odbyło się losowanie krajów unijnych. W tym roku przyjrzymy się bliżej kulturze, tradycjom, cechom geograficznym Chorwacji.

 

baner_owoce w szkole Szklanka mleka i owoce w szkole

Od  początku realizacji programów Szklanka mleka i Owoce w szkole jesteśmy ich aktywnymi uczestnikami. Uczniowie klas I-V otrzymują bezpłatnie mleko, a uczniowie klas I-III w okresie jesieni i wiosny owoce i warzywa. Program realizowany jest we współpracy z Agencją Rynku Rolnego

logo

Od 2002 roku jesteśmy Szkolą Promującą Zdrowie. Koordynatorem zespołu jest pani Monika Bieniek-Szychowska

logo projektu mały książkomaniak

Książkomaniak

„Mały książkomaniak”, to projekt realizowany przez Widzewski Dom Kultury „502”. Stanowi kontynuację oraz rozszerzenie wcześniejszych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży odbywających się w WDK tj. projektów ”Wiosna książkomaniaków” (2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków” (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura). Przedsięwzięcia te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa.

Projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli; kilkakrotnie otrzymał łódzką nagrodę Plaster Kultury
w kategorii Wydarzenie Literackie Roku przyznawaną wyróżniającym się łódzkim animatorom kultury oraz twórcom.

W ramach „Małego książkomaniaka” odbywają się spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz bogate w atrakcje imprezy: „Święto książkomaniaka” i „Mikołajki książkomaniaka”, „Noc Książkomaniaka” itp.. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest Klub Małego Książkomaniaka – akcja, do której zapraszane są przedszkola, szkoły, centra zajęć pozaszkolnych oraz świetlice. Kluby Małego Książkomaniaka, które zawiązały się w tych placówkach, otrzymują do wykonania różne zadania, zaś najlepszy i najaktywniejszy z Klubów pod koniec każdego roku zostaje nagrodzony i otrzymuje tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka w danym roku. W naszej szkole klub książkomaniaka pod nazwą Od deski do deski działa od pierwszej edycji. W 2015 roku zdobyliśmy tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka i wielokrotnie byliśmy też wyróżniani.

Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi oraz firmy Veolia.

Strona własna projektu www.malyksiazkomaniak.pl,
Profile w portalach społecznościowych: 
https://pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak

Na profilu projektu w serwisie YouTube jest dostępnych wiele materiałów multimedialnych prezentujących wszelkie działania projektowe oraz prace klubowiczów wykonywane w ramach realizacji poszczególnych zadań - można nas tam wypatrzeć.

plakat dziewiątej edycji małego książkomaniaka  uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie

 

Podsumowanie

12 grudnia najaktywniejsi członkowie klubu Od deski do deski wzięli udział w mikołajkach Książkomaniaka, czyli uroczystym zakończeniu X edycji projektu. Animatorka Widzewskiego Domu Kultury 502, pani Irmina Roter- Gawłowska podziękowała wszystkim klubom, których w całej Łodzi działa ponad 40! Przedstawiła także instytucje* wspierające projekt finansowo. Następnie podsumowane zostały wszystkie wydarzenia projektowe, czyli spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, wycieczki, konkursy oraz działania klubów. Wyróżniające się kluby – między innymi nasz – zostały nagrodzone pięknymi książkami. Zwycięzcą w roku 2022 został klub Odkrywcy baśniowych krain ze Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi. Uroczyste spotkanie zakończył spektakl Piotruś Pan w wykonaniu Teatru WidziMiSię oraz obowiązkowe spotkanie ze Świętym Mikołajem.

*Projekt finansowany jest przez Miasto Łódź i firmę Veolia. Dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

plakat informacyjny o mikołajkach książkomaniaka, na plakacie mikołaje wspinają się po drabinie  Na zdjęciu uczestnicy podsumowania projektu Mały książkomaniak