Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek - 12.00 - 18.00
wtorek - 10.00  - 14.00
środa - 8.00 - 12.00
czwartek - 12.00 - 18.00
piątek - 8.00 - 12.00

Godziny pracy psychologa:

poniedziałek - 8.00 - 12.00
wtorek - 14.00 - 18.00
środa - 10.00 - 15.00
czwartek - 8.00 - 14.00
piątek - 9.00 - 14.00

W Polsce mamy coraz większy problem z agresją fizyczną i psychiczną wśród dzieci, m.in. także z niedawno omawianą przez nas mową nienawiści. Ostatnie wydarzenia z innej szkoły (zabicie nożem kolegi), pokazały, iż problem ten jest niezwykle poważny. Martwi nas, że coraz młodsze dzieci nie potrafią panować nad swoimi emocjami, nie potrafią w sposób pokojowy rozwiązywać konfliktów. A to już tylko krok od tragedii.
Jednym z największych błędów nas dorosłych jest bierność. Niepodejmowanie walki z tym złem może prowadzić do nasilania się poczucia bezkarności wśród agresorów oraz umacniać w nich wrażenie słuszności tego, co robią. Musimy zatem zareagować, wytłumaczyć, powiedzieć, że tak nie wolno. Próbować wychowywać, krytykować i zwalczać społecznie nieakceptowalne zachowania. Karanie to jednak ostateczność. Wychodzimy z założenia, że najlepsze jest zapobieganie złym nawykom oraz profilaktyka. I w tym przypadku zachodzi konieczność wspólnych działań rodziców i nauczycieli. Nie wychodźmy z założenia, że naszego dziecka to nie dotyczy... nic bardziej mylnego! Tak jak przygotujemy je teraz do dalszego życia tak będzie funkcjonować.
Rozmawiajmy o wartościach, o poszanowaniu praw drugiego człowieka, o tolerancji.
Pokazujmy, co się stanie jeśli kogoś skrzywdzimy, na czym polega odpowiedzialność za słowo i czyn.
Zadbajmy o bezpieczny Internet, z którego korzystamy świadomie i w którym dbamy o kulturę przekazu.
Kontrolujmy zachowania dzieci.
Kochajmy je miłością mądrą i zadbajmy o to, aby czuły, że mogą na nas polegać.

Gdzie można zgłosić się po pomoc w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu:

1.I Komisariat Policji Ogniwo do spraw Nieletnich, Sienkiewicza 34 , 42 6653531 lub Policja - 997, 112
2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodzi ul. Dowborczyków 5, 42 6767303
3.Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii , ul. Hipoteczna 3/5, 42 6537675
4.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Aleja Wyszyńskiego 86, 42 6881668
5.MOPS - koordynatorzy do spraw przemocy w rodzinie : ul. Grota Roweckiego 30 - 42 6771552 w.13 ul. Kutrzeby 16 - 42 6407007 w.114 ; ul. Będzińska 5 - 42 6844481 w.35,
6.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , Piotrkowska 17 - 42 6332508,
7.Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście - VII Wydział Rodzinny i Nieletnich , Aleja Kościuszki 107/109 - 42 6640892, 7.rodzinny@lodz.sr.gov.pl,
8.Zespół Kuratorów Sądu Rodzinnego , Aleja Kościuszki 107/109 - 42 6640780 (81,82),
9.Telefon Zaufania dla rodziców i młodzieży 42 6822837, 42 6384777, stop-przemocy@uml.lodz.pl,
10.Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, ul. Zachodnia 97 lok.12, 794 430 463, pomocpsychospoleczna@op.pl,
11.Dziecięcy telefon zaufania , Rzecznik praw Dziecka 800 12 12 12,
12.W Szkole Podstawowej nr 173 - wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor, nauczyciele.

SKRZYNKA ZAUFANIA W SP 173

W naszej szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie skargi, wnioski, uwagi i propozycje. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie skrzynki zaufania jest pedagog oraz Rzecznik Praw Ucznia, którzy oceniają wagę i rodzaj informacji, a następnie zdają relację dyrekcji szkoły i w porozumieniu z nią planuje dalsze działania.

Do skrzynki zaufania uczniowie z naszej szkoły mogą wrzucać:
- listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost
- swoje pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji
- swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.
Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mają możliwość podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich rówieśników, o których dorośli często nie wiedzą. W ten sposób dajemy uczniom szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
Skrzynka stwarza nam wszystkim warunki na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi uczniów. Ważne jest tez to, że inicjatywy naszych uczniów można wykorzystać w sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły.
Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga, nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.
Pisząc uczniowie podają imię i klasę (co ułatwia sformułowanie porady i przyspiesza odpowiedni sposób postępowania). Zapewniona jest dyskrecja.

Kącik PPP

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole działa „Kącik PPP”.
Wspiera pracę pedagoga i psychologa szkolnego. Kącik PPP działa codziennie. Po zgłoszeniu się ucznia, ustalany jest dogodny termin na rozmowę lub rozmowa odbywa się na najbliższej możliwej  przerwie. Najczęściej w salce logopedycznej. Rozmowy terapeutyczne prowadzi Dorota Kamasa-Kobza.

Warsztaty dla rodziców: "Pomagam, bo kocham i potrafię"

W ramach wsparcia i pomocy rodzicom w sprawach wychowywania dzieci organizowane są spotkania dla rodziców w formie warsztatów lub pogadanek.
Warsztaty dla rodziców odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalanym wspólnie z rodzicami.
Prowadzi je Dorota Kamasa-Kobza.
Chęć uczestniczenia rodzice mogą zgłaszać na Librusie, gdzie raz w miesiącu pojawia się ogłoszenie  z wiadomością o terminie najbliższych warsztatów.