Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek - 12:00 - 18:00
wtorek - 10:00  - 14:00
środa - 8:00 - 12:00
czwartek - 12:00 - 18:00
piątek - 8:00 - 12:00

Godziny pracy psychologa:

poniedziałek - 8:00 - 12:00
wtorek - 10:00 - 14:00
środa - 10:00 - 14:00
czwartek - 12:00 - 17:00
piątek - 10:00 - 15:00

W Polsce mamy coraz większy problem z agresją fizyczną i psychiczną wśród dzieci, m.in. także z niedawno omawianą przez nas mową nienawiści. Ostatnie wydarzenia z innej szkoły (zabicie nożem kolegi), pokazały, iż problem ten jest niezwykle poważny. Martwi nas, że coraz młodsze dzieci nie potrafią panować nad swoimi emocjami, nie potrafią w sposób pokojowy rozwiązywać konfliktów. A to już tylko krok od tragedii.
Jednym z największych błędów nas dorosłych jest bierność. Niepodejmowanie walki z tym złem może prowadzić do nasilania się poczucia bezkarności wśród agresorów oraz umacniać w nich wrażenie słuszności tego, co robią. Musimy zatem zareagować, wytłumaczyć, powiedzieć, że tak nie wolno. Próbować wychowywać, krytykować i zwalczać społecznie nieakceptowalne zachowania. Karanie to jednak ostateczność. Wychodzimy z założenia, że najlepsze jest zapobieganie złym nawykom oraz profilaktyka. I w tym przypadku zachodzi konieczność wspólnych działań rodziców i nauczycieli. Nie wychodźmy z założenia, że naszego dziecka to nie dotyczy... nic bardziej mylnego! Tak jak przygotujemy je teraz do dalszego życia tak będzie funkcjonować.
Rozmawiajmy o wartościach, o poszanowaniu praw drugiego człowieka, o tolerancji.
Pokazujmy, co się stanie jeśli kogoś skrzywdzimy, na czym polega odpowiedzialność za słowo i czyn.
Zadbajmy o bezpieczny Internet, z którego korzystamy świadomie i w którym dbamy o kulturę przekazu.
Kontrolujmy zachowania dzieci.
Kochajmy je miłością mądrą i zadbajmy o to, aby czuły, że mogą na nas polegać.

Gdzie można zgłosić się po pomoc w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu:

1.I Komisariat Policji Ogniwo do spraw Nieletnich, Sienkiewicza 34 , 42 6653531 lub Policja - 997, 112
2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodzi ul. Dowborczyków 5, 42 6767303
3.Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii , ul. Hipoteczna 3/5, 42 6537675
4.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Aleja Wyszyńskiego 86, 42 6881668
5.MOPS - koordynatorzy do spraw przemocy w rodzinie : ul. Grota Roweckiego 30 - 42 6771552 w.13 ul. Kutrzeby 16 - 42 6407007 w.114 ; ul. Będzińska 5 - 42 6844481 w.35,
6.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , Piotrkowska 17 - 42 6332508,
7.Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście - VII Wydział Rodzinny i Nieletnich , Aleja Kościuszki 107/109 - 42 6640892, 7.rodzinny@lodz.sr.gov.pl,
8.Zespół Kuratorów Sądu Rodzinnego , Aleja Kościuszki 107/109 - 42 6640780 (81,82),
9.Telefon Zaufania dla rodziców i młodzieży 42 6822837, 42 6384777, stop-przemocy@uml.lodz.pl,
10.Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, ul. Zachodnia 97 lok.12, 794 430 463, pomocpsychospoleczna@op.pl,
11.Dziecięcy telefon zaufania , Rzecznik praw Dziecka 800 12 12 12,
12.W Szkole Podstawowej nr 173 - wychowawca, pedagog, psycholog, dyrektor, nauczyciele.

SKRZYNKA ZAUFANIA W SP 173

W naszej szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie skargi, wnioski, uwagi i propozycje. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie skrzynki zaufania jest pedagog oraz Rzecznik Praw Ucznia, którzy oceniają wagę i rodzaj informacji, a następnie zdają relację dyrekcji szkoły i w porozumieniu z nią planuje dalsze działania.

Do skrzynki zaufania uczniowie z naszej szkoły mogą wrzucać:
- listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost
- swoje pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji
- swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.
Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mają możliwość podzielić się informacjami o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich rówieśników, o których dorośli często nie wiedzą. W ten sposób dajemy uczniom szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami.
Skrzynka stwarza nam wszystkim warunki na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi uczniów. Ważne jest tez to, że inicjatywy naszych uczniów można wykorzystać w sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły.
Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga, nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.
Pisząc uczniowie podają imię i klasę (co ułatwia sformułowanie porady i przyspiesza odpowiedni sposób postępowania). Zapewniona jest dyskrecja.

Kącik PPP

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole działa „Kącik PPP”.
Wspiera pracę pedagoga i psychologa szkolnego. Kącik PPP działa codziennie. Po zgłoszeniu się ucznia, ustalany jest dogodny termin na rozmowę lub rozmowa odbywa się na najbliższej możliwej  przerwie. Najczęściej w salce logopedycznej. Rozmowy terapeutyczne prowadzi Dorota Kamasa-Kobza.

Warsztaty dla rodziców: "Pomagam, bo kocham i potrafię"

W ramach wsparcia i pomocy rodzicom w sprawach wychowywania dzieci organizowane są spotkania dla rodziców w formie warsztatów lub pogadanek.
Warsztaty dla rodziców odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalanym wspólnie z rodzicami.
Prowadzi je Dorota Kamasa-Kobza.
Chęć uczestniczenia rodzice mogą zgłaszać na Librusie, gdzie raz w miesiącu pojawia się ogłoszenie  z wiadomością o terminie najbliższych warsztatów.