KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Rekrutacja 2021

Prezentacja o szkole

Link do rekrutacji elektronicznej

Szanowni Państwo

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klasy pierwszej w dniu 15 czerwca 2021 roku zostały opublikowane  i wywieszone na drzwiach szkoły listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej w naszej szkole.
Informacji tej można zasięgnąć również telefonicznie w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że w dniach 16 – 21 czerwca 2021 roku do godziny 15.00 kandydaci zakwalifikowani spoza obwodu, muszą złożyć poprzez system pisemne oświadczenia potwierdzające wolę przyjęcia.
Natomiast w dniu 23 czerwca o godzinie 17.00 na terenie naszej szkoły odbędzie się spotkanie rodziców zakwalifikowanych uczniów z nauczycielami. Serdecznie zapraszamy..

Obwód szkoły:

Hotelowa (cała), 
płk. Jana Kilińskiego (54-112, 51-119), 
pl. Komuny Paryskiej, (cały),  
al. Tadeusza Kościuszki, (38-64, 45-65), 
ojca Stefana Miecznikowskiego, (cała), 
Stanisława Moniuszki (cała),  
prez. Gabriela Narutowicza (1-33), 
Nawrot (2-52, 1-51), 
Piotrkowska (100-124, 97-127), 
ojca Tomasza Rostworowskiego (cała), 
Barbary Sass-Zdort (cała), 
Henryka Sienkiewicza (2-50, 1-67),  
Składowa (1-9, 2-10), 
gen. Romualda Traugutta, (cała),  
Juliana Tuwima (1-29 i 2-58).

 

KOMUNIKAT - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI 2021

Szanowni Rodzice przyszłych klas 1

Nabór do klas pierwszych odbywa się w sposób elektroniczny w harmonogramu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi

Prowadzimy rekrutację do klasy sportowej na rok szkolny 2021/2022. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie dzieci chętne do uprawiania pływania sportowego do zapisania się do naszej szkoły. Zakwalifikowani uczniowie pływackiej klasy 1a będą członkami klubu MKS "Trójka". Gwarantujemy wysoką jakość nauczania i treningów sportowych.

Współpracujemy także z UKS piłki wodnej „Neptun”, który zaprasza wszystkie dzieci chętne do uprawiania piłki wodnej do zapisania się do naszej szkoły. Osoby, które złożą swoje aplikacje mogą skorzystać jeszcze w bieżącym roku szkolnym z zajęć nauki pływania prowadzonych w weekendy przez UKS "Neptun".

W tym roku egzamin do klasy sportowej ze względu na pandemię odbywać się będzie tylko na boisku szkolnym.

 

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klas pierwszych sportowych (pływanie) szkół podstawowych. Przygotowano na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF)

Test składa się z 4 prób, podczas wykonywania, których ocenia się zdolności motoryczne kandydatów tj.: 

 1. szybkość, 
 2. skoczność,
 3. zwinność, 
 4. siłę mięśni brzucha,

Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego bezpośrednio przed ich wykonaniem. Uczestnik testu powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki/spodnie od dresu/getry, podkoszulka/bluza od dresu, sportowe obuwie, które się nie ślizga), po dokładnej rozgrzewce. Pomiary będą przeprowadzone na szkolnym boisku.

Opis sposobu wykonania prób:

Bieg 20 m – próba szybkości

Wykonanie : Na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową
w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety.

Pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Uwagi:  Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

Sprzęt i pomoce: stoper, lista badanych

Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)

Wykonanie: Testowany staje przed linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok
w dal na odległość i ląduje obunóż.

Pomiar: Skok mierzony w cm.

Uwagi: Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

Sprzęt i pomoce:  taśma miernicza, kreda, lista badanych.

Bieg zwinnościowy (4x10 m):

Wykonanie: Na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), jak najszybciej dotyka ręką linię na boisku, po czym wraca na linię startu i też dotyka linię startową. Następnie powtarza ćwiczenie po raz drugi. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy dziecko dotknie linię startu po raz drugi.

Pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Uwagi : Próba jest nieważna, jeśli dziecko nie dotknie linii ręką.

Sprzęt i pomoce:  stoper, kreda, pachołki, lista badanych.

Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha:

Wykonanie:  Badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga rodzic, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej.

Pomiar: Notowana jest liczba wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

Sprzęt i pomoce: materac, stoper, lista badanych.

 

Ponadto będzie wykonywany pomiar wzrostu dziecka oraz rodzice kandydatów do klasy pływackiej uzupełnią ankietę i wrzucą ją do urny umieszczonej przed szkołą w trakcie przeprowadzania testu sprawnościowego.

Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych (pływanie)

 1. Przed wejściem na boisko oraz na stronach internetowych szkół należy umieścić Zasady bezpieczeństwa podczas przeprowadzania prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziałów sportowych.
 2. Nad prawidłowością przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dzieci czuwa dyrektor szkoły albo wyznaczona przez dyrektora osoba.
 3. Próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych odbywają się na szkolnych boiskach.
 4. Dziecko oraz jego rodzic/opiekun prawny nie mogą korzystać ze szkolnych pomieszczeń, w tym szatni i sanitariatów.
 5. W zależności od wielkości boiska, równolegle mogą odbywać się próby co najwyżej czworga dzieci (decyzję podejmuje dyrektor szkoły).
 6. Każde dziecko przychodzi na próbę o wyznaczonej godzinie w stroju sportowym (krótkie spodenki/spodnie od dresu/getry, podkoszulka/bluza od dresu, sportowe obuwie, które się nie ślizga).
 7. Kandydatowi towarzyszy tylko jeden rodzic/opiekun prawny, zarówno przed wejściem na boisko, jak i na płycie boiska.
 8. Przed wejściem na boisko odbywa się pomiar temperatury, którego dokonuje pielęgniarka szkolna, a w przypadku braku takiej możliwości, wyznaczona przez dyrektora osoba.
 9. Jeśli temperatura dziecka lub rodzica/opiekuna prawnego przekroczy 36,9, kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w próbie sprawności fizycznej.
 10. Dziecko nie zostanie dopuszczone do próby sprawności fizycznej, jeśli ono bądź jego rodzic/opiekun prawny będzie miał widoczne objawy infekcji (np. katar, kaszel)
 11. Rodzic/opiekun prawny ma założoną maseczkę oraz rękawiczki, które przynosi
  we własnym zakresie.
 12. Przed wejściem na boisko zarówno dziecko, jak i jego rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zdezynfekowania rąk płynem udostępnionym przez szkołę.
 13. Dziecko oraz rodzic/prawny opiekun wchodzą na płytę boiska po poproszeniu przez nauczyciela.
 14. Rodzic staje na miejscu wskazanym przez nauczyciela.
 15. Próby sprawności fizycznej dla każdego dziecka przeprowadza dwóch nauczycieli wychowania fizycznego, powołanych przez dyrektora szkoły do komisji rekrutacyjnej.
 16. Nauczyciele mają obowiązek zachowania co najmniej 2 m odległości od siebie, rodzica/opiekuna prawnego i dziecka.
 17. Każda para nauczycieli wyposażona jest w płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni, ręczniki jednorazowe, przyłbice/jednorazowe maseczki, rękawiczki, worek na zużyte maseczki, rękawiczki i ręczniki.
 18. Po przeprowadzeniu prób sprawności dla danego dziecka nauczyciele mają obowiązek zdezynfekować sprzęt i pomoce, ręce, przyłbicę, zmienić maseczkę i rękawiczki.
 19. Po zakończonych próbach danego dnia, wskazany przez dyrektora pracownik obsługi szkoły wynosi z boiska śmieci.
 20. Zabrania się fotografowania, nagrywania i tworzenia innych zapisów przed wejściem na boisko oraz na płycie boiska.
 21. W przypadku niedostosowania się do obowiązujących zasad nauczyciel ma prawo nie dopuścić dziecka do próby sprawności fizycznej albo ją przerwać.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą placówki. Zapraszamy do naszej szkoły. 
 

 

Zasady rekrutacji

Zapisy do klasy pierwszej odbywają się zgodnie z corocznie publikowanym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru.
1.Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie.
2. Do szkoły można przyjąć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.
3. Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga:
- pisemnej deklaracji (podania) obojga rodziców,
- potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego - dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,
- dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy - dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej
- powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka
4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły.
5. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu.
6. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 lat życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia.
7. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.