Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Wyprawka ucznia klasy pierwszej

Prezentacja o szkole

Obwód szkoły:

Hotelowa (cała), 
płk. Jana Kilińskiego (54-112, 51-119), 
pl. Komuny Paryskiej, (cały),  
ojca Stefana Miecznikowskiego, (cała), 
Stanisława Moniuszki (cała),  
prez. Gabriela Narutowicza (1-33), 
Nawrot (2-52, 1-51), 
Piotrkowska (100-124, 97-127), 
ojca Tomasza Rostworowskiego (cała), 
Barbary Sass-Zdort (cała), 
Henryka Sienkiewicza (2-50, 1-67),  
Składowa (1-9, 2-10), 
gen. Romualda Traugutta, (cała),  
Juliana Tuwima (1-29 i 2-58).

Zasady rekrutacji:

Zapisy do klasy pierwszej odbywają się zgodnie z corocznie publikowanym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru.
1.Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie.
2. Do szkoły można przyjąć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.
3. Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga:
- pisemnej deklaracji (podania) obojga rodziców,
- potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego - dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,
- dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy - dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej
- powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka
4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły.
5. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu.
6. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 lat życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia.
7. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

 
KOMUNIKAT - Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli
Szanowni Rodzice przyszłych klas pierwszych

Nabór do klas pierwszych odbywa się w sposób elektroniczny wg harmonogramu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi. Zarządzenie na rok 2024/2025

Prowadzimy rekrutację do klasy pierwszej sportowej. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie dzieci chętne do uprawiania pływania sportowego do zapisania się do naszej szkoły. Zakwalifikowani uczniowie pływackiej klasy 1a będą członkami klubu MKS "Trójka". Gwarantujemy wysoką jakość nauczania i treningów sportowych.

Zapraszamy dzieci do pierwszej klasy sportowej (pływackiej). Testy sprawności fizycznej odbędą się 20 i 21 maja o godzinie 16.30 w sali gimnastycznej. Po zakończeniu testów dzieci wraz z trenerami przechodzą na pływalnię. Umiejętność pływania nie jest konieczna. Przebieg sprawdzianu w wodzie: ćwiczenia oswajające z wodą (chlapania, marsz, podskoki w wodzie), przysiad z całkowitym zanurzeniem głowy pod wodę, przysiad z całkowitym zanurzeniem głowy pod wodę i wydechem powietrza do wody, ćwiczenia wypornościowe: korek, meduza (przy ścianie pływalni), ćwiczenia wypornościowe: korek, meduza. Prosimy o wcześniejsze zapisanie dziecka w sekretariacie szkoły - tel. 42 633 17 39.

Współpracujemy także z UKS piłki wodnej „Neptun”, który zaprasza wszystkie dzieci chętne do uprawiania piłki wodnej do zapisania się do naszej szkoły. Osoby, które złożą swoje aplikacje mogą skorzystać jeszcze w bieżącym roku szkolnym z zajęć nauki pływania prowadzonych w weekendy przez UKS "Neptun".

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klas pierwszych sportowych (pływanie) szkół podstawowych. Przygotowano na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej (MTSF)

Test składa się z 4 prób, podczas wykonywania, których ocenia się zdolności motoryczne kandydatów tj.: 

  1. szybkość, 
  2. skoczność,
  3. zwinność, 
  4. siłę mięśni brzucha,

Ze sposobem wykonania poszczególnych prób należy dokładnie zapoznać badanego bezpośrednio przed ich wykonaniem. Uczestnik testu powinien ćwiczyć w odpowiednim stroju (krótkie spodenki/spodnie od dresu/getry, podkoszulka/bluza od dresu, sportowe obuwie, które się nie ślizga), po dokładnej rozgrzewce. Pomiary będą przeprowadzone na szkolnym boisku.

Opis sposobu wykonania prób:

Bieg 20 m – próba szybkości

Wykonanie : Na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową
w pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety.

Pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Uwagi:  Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

Sprzęt i pomoce: stoper, lista badanych

Skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg)

Wykonanie: Testowany staje przed linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje skok
w dal na odległość i ląduje obunóż.

Pomiar: Skok mierzony w cm.

Uwagi: Skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.

Sprzęt i pomoce:  taśma miernicza, kreda, lista badanych.

Bieg zwinnościowy (4x10 m):

Wykonanie: Na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), jak najszybciej dotyka ręką linię na boisku, po czym wraca na linię startu i też dotyka linię startową. Następnie powtarza ćwiczenie po raz drugi. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy dziecko dotknie linię startu po raz drugi.

Pomiar: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy.

Uwagi : Próba jest nieważna, jeśli dziecko nie dotknie linii ręką.

Sprzęt i pomoce:  stoper, kreda, pachołki, lista badanych.

Skłony w przód z leżenia tyłem - próba siły mięśni brzucha:

Wykonanie:  Badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość 30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku. Testowanemu pomaga rodzic, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża. Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan, następnie wraca do pozycji wyjściowej.

Pomiar: Notowana jest liczba wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund.

Uwagi: Badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie wykonywania skłonów.

Sprzęt i pomoce: materac, stoper, lista badanych.

Ponadto będzie wykonywany pomiar wzrostu dziecka oraz rodzice kandydatów do klasy pływackiej uzupełnią ankietę i wrzucą ją do urny umieszczonej przed szkołą w trakcie przeprowadzania testu sprawnościowego.