KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

Obwód szkoły:

Hotelowa (cała), 
płk. Jana Kilińskiego (54-112, 51-119), 
pl. Komuny Paryskiej, (cały),  
al. Tadeusza Kościuszki, (38-64, 45-65), 
ojca Stefana Miecznikowskiego, (cała), 
Stanisława Moniuszki (cała),  
prez. Gabriela Narutowicza (1-33), 
Nawrot (2-52, 1-51), 
Piotrkowska (100-124, 97-127), 
ojca Tomasza Rostworowskiego (cała), 
Barbary Sass-Zdort (cała), 
Henryka Sienkiewicza (2-50, 1-67),  
Składowa (1-9, 2-10), 
gen. Romualda Traugutta, (cała),  
Juliana Tuwima (1-29 i 2-58).

 

KOMUNIKAT - REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI 2020

Szanowni Państwo, ze względu na obecną sytuację w kraju, terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych ulegają zmianie.

4 maja 2020 r. zamiast, jak wcześniej planowano, 1 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Rekrutacja do przedszkoli potrwa do 15 maja natomiast nabór do szkół podstawowych będzie trwał do 29 maja.

Jeśli w ww. terminach zajęcia dydaktyczne w placówkach edukacyjnych nadal będą zawieszone – będzie można dokumenty dostarczyć drogą elektroniczną z obowiązkową opcją dostarczenia wersji papierowej po otwarciu placówek.

link do informacji

Szanowni Rodzice przyszłych klas 1

Nabór do klas pierwszych odbywa się w sposób elektroniczny w harmonogramu zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi

Deklaracje spoza rejonu przyjmowane będą w formie elektronicznej- skan na adres kontakt@sp.173.elodz.edu.pl lub osobiście w szkole ( w okienku przekazać p. woźnej)

Egzaminy do klasy pływackiej przeprowadzimy  w bezpiecznych warunkach dla dziecka. O szczegółach poinformujemy.

 

Zasady rekrutacji

Zapisy do klasy pierwszej odbywają się zgodnie z corocznie publikowanym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru. Rodzice chcący, aby Ich dziecko uczyło się w naszej szkole proszeni są o składanie podań w sekretariacie szkoły.
1.Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie.
2.ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ PŁYWACKIEJ
następuje poprzez przyniesienie do sekretariatu szkoły podania. Zostaje wówczas wyznaczony dzień oceny sprawności ogólnej (jeden z podanych poniżej) w sali gimnastycznej na który dziecko przynosi strój sportowy.
Godzina …w dniach:
Sprawdzian w sali gimnastycznej przeprowadzony jest według testu sprawności Denisiuka dla 6-latków. Jest to ocena próby wytrzymałości, gibkości, szybkości i siły.
Następnie dzieci, które pomyślnie przejdą sprawdzian spotkają się na grach i zabawach w wodzie.
Umiejętność pływania nie jest konieczna.
Należy zgłosić się 15 minut wcześniej. Przed sprawdzianem pływalności wykonywany jest pomiar wzrostu dziecka.
Na pływalnię dziecko przynosi ze sobą kostium do pływania, klapki, czepek z wypisanym imieniem.
3. Do szkoły można przyjąć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.
4. Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga:
- pisemnej deklaracji (podania) obojga rodziców,
- potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego
- dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,
- dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy
- dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej
- powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka
5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły.
6. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu.
7. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 lat życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia.
8. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.