Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Szkoła Promująca Zdrowie

logo

„Mądry człowiek powinien wiedzieć, że zdrowie jest jego najcenniejszą własnością, i powinien uczyć się, jak sam może leczyć swoje choroby.”   Hipokrates

 

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Wyrosła ona z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), i łączy dorobek kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. W Polsce idea Szkół Promujących Zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Opracowując plan pracy, szkolny koordynator Sieci Szkól Promujących Zdrowie oparł się na założeniach dotyczących zadań szkoły w zakresie promowania właściwych zachowań i postaw prozdrowotnych.

Szkoła -  jest tym środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa i bawi się. To właśnie w niej przygotowuje się młodych ludzi do dorosłego życia, wdraża do dokonywania zdrowych wyborów i podejmowania działań w zakresie ochrony i podtrzymania zdrowia po zakończeniu edukacji.

Promująca - to znaczy: tworząca warunki (fizyczne i społeczne) sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia, umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie - ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Wraz z poziomem wykształcenia jednostki i warunkami ekonomicznymi decyduje ono o jakości życia ludzi.

Na podstawie tych wytycznych przyjęto,  iż Szkoła Promująca Zdrowie to taka, która tworzy warunki oraz podejmuje działania sprzyjające:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia.

 Szkolna promocja zdrowia

Celem głównym promocji zdrowia w naszej szkole jest umożliwienie społeczności szkolnej realizacji założeń planu pracy szkolnego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz dbanie o zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, jego utrzymanie i poprawę.

 Cele szczegółowe to:

 • usystematyzowanie wiedzy i wdrażanie do świadomego stosowania dekalogu i zasad „zdrowego stylu życia”, właściwego odżywiania się, bezpiecznego udziału w kulturze fizycznej,
 • poznanie głównych przyczyn oraz objawów chorób społecznych i cywilizacyjnych, a także sposobów przeciwdziałania im,
 • poznanie podstawowych przyczyn, skutków zachorowań na choroby cywilizacyjne, wskazanie placówek i ośrodków zajmujących się pomocą chorym,
 • kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących, nadużywających alkoholu, używek i narkotyków, uzależnionych od komputera,
 • promowanie zdrowia poprzez właściwe odżywianie się i aktywne uczestnictwo w kulturze fizycznej.

Realizacji ww. celów służą następujące działania:

 • organizacja pracy szkolnego koordynatora i zespołu ds. promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 173 im. Dywizji Kościuszkowskiej uwzględnionej w planie pracy z hasłem przewodnim na dany rok szkolnym, ustalanym dla szkół promujących zdrowie.
 • udział szkolnego koordynatora SSzPZ i osób z nim współdziałających w szkoleniach, warsztatach, wykładach, konferencjach czy innych spotkaniach zgodnie z ofertą wojewódzkiego  koordynatora SSzPZ oraz instytucji i placówek edukacyjnych zajmujących się tą problematyką,
 • realizacja projektów edukacyjnych zgodnie z założeniami wojewódzkiego  koordynatora SSzPZ, i  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi
 • wymiana poglądów, opinii z innymi szkolnymi koordynatorami i zespołami SSzPZ,
 • organizacja konkursów i akcji szkolnych,
 • przygotowanie i prezentowanie fotoreportaży ze szkolnych akcji,
 • przygotowanie i kolportaż broszurek, ulotek z informacjami nt. zdrowego odżywiania się, aktywności fizycznej, edukacji przeciwnowotworowej, walki z nałogami, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych,
 • współpraca i organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi promującymi modę na zdrowie i wspierającymi akcje promocji zdrowia w Szkole Podstawowej nr 173 im. Dywizji Kościuszkowskiej,
 • samokształcenie i samodoskonalenie w zakresie poruszanej problematyki.

Realizacja powyższych założeń oparta jest na zasadzie dbałości o rozwój fizyczny i psychospołeczny społeczności szkolnej i lokalnej, obejmując akcje okolicznościowe, całoroczne i towarzyszące.

 Działania szkolnego koordynatora i zespołu SSzPZ w Szkole Podstawowej nr 173 im. Dywizji Kościuszkowskiej podlegają systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji. Celem monitorowania  jest pozyskiwanie informacji o działaniach i potrzebach środowiska szkolnego w zakresie promocji zdrowego stylu życia, katalogowanie uwag i spostrzeżeń z realizacji założeń planu pracy, opracowywanie sprawozdań. Ewaluacji podlegają: zachowania i prezentowane przez uczniów postawy prozdrowotne, zaangażowanie uczniów wszystkich klas czy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w realizację niniejszego planu. Metody ewaluacji to: spostrzeżenia, opinie i obserwacje stron realizujących działania SSzPZ, wyniki badań kwestionariuszowych.

Oczekiwane efekty zakładają:

 • wzrost poziomu edukacji zdrowotnej,
 • wzrost dbałości o własne zdrowie i zdrowie innych,
 • świadome stosowanie zasad „Dekalogu zdrowego stylu życia”,
 • stosowanie postaw asertywnych,
 • umiejętne radzenie sobie w sytuacjach trudnych, stresujących,
 • znajomość instytucji, osób zaangażowanych w promocję zdrowia i pomoc osobom chorym,
 • ograniczenie zagrożeń,
 • wzrost zainteresowania promocją zdrowia w szkole,
 • aktywna współpraca osób zainteresowanych promocją zdrowia w naszej placówce.