KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Klauzula informacyjna” w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Projekty Unijne

logotyp_projekty Unijne

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt nr RPLD.11.01.04-10-0017/17, pn.„Inwestuję w siebie.”

Szanowni Państwo z uwagi na ogłoszony stan pandemii covid-19 zajęcia projektowe zostają zawieszone do momentu powrotu uczniów do szkoły z wyjątkiem uczniów klas ósmych, którzy maja prowadzone zajęcia w formie videoczatów  w aplikacji Teams.

p. Beata Głębska

Plan zajęć projektowych online dla klasy 8 grupa 1 zajęcia wyrównawcze z matematyki

21.04.20 wtorek - 1 godzina start 12:45

28.04.20 wtorek - 2 godziny start 12:30

05.05.20 wtorek -2 godziny start 12:30

12.05.20 wtorek - 2 godziny start 12:30

19.05.20 wtorek - 1 godzina start 12:45

26.05.20 wtorek - 2 godziny start 12:30

02.06.20 wtorek -1 godzina start 12:45

Plan zajęć projektowych online dla klasy 8 grupa 2 zajęcia wyrównawcze z matematyki:

23.04.20 czwartek - 2 godziny start 12.45

30.04.20 czwartek- 1 godzina start 12:30

07.05.20 czwartek - 2 godziny start 12:30

14.05.20 czwartek - 2 godziny start 12:30

21.05.20 czwartek - 1 godzina start 12:30

28.05.20 czwartek - 1 godzina start 12:30

p.Agnieszka Szymczak

Plan zajęć projektowych online – koło z języka angielskiego dla klas 8:

22.04.20 środa - 2 godzinny start 13:00

24.04.20 piątek- 2 godziny start 13:00

29.04.20 środa 2 godziny start 13:00

06.05.20 środa 2 godziny start 13:00

08.05.20 piątek 2 godziny start 13:00

13.05.20 środa 2 godziny start 13:00

15.05.20 piątek 1 godzina start 13:00

20.05.20 środa 1 godzina start 13:00

27.05.20 środa 1 godzina start 13:00

03.06.20 środa 1 godzina start 13:00

p. Anna Mikuszewska

Zajęcia projektowe on –line dla klas 8 z języka polskiego

22.04.2020 Środa – 1 godzina start o 12.45

27.04.2020 poniedziałek – 2 godziny start o 12.45

04.05.2020 poniedziałek – 2 godziny start o 12.45

11.05.200 poniedziałek -2 godziny start o 12.45

18.05.2020 poniedziałek - 2 godziny start o 12.45

25.05.2020 poniedziałek – 1 godzina start o 12.45

 

Kwota projektu ponad 700 tysięcy złotych

Czas trwania projektu

1.09. 2018 r. – 30.06.2020 r.

Cele główne

Zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie w zakresie indywidualizacji nauczania uczniów młodszych.

Doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Nabycie kompetencji:

- rozwijanie logicznego myślenia, wykorzystanie wiedzy matematycznej
w codziennym życiu,
- utrwalanie poznanego na zajęciach lekcyjnych materiału, rozwijanie czterech sprawności tj.: słuchania, pisania, czytania, mówienia, doskonalenie kompetencji językowych
- analiza własnych predyspozycji, planowanie dochodów/wydatków
- poznanie zasad i taktyki gry w szachy, myślenie abstrakcyjne, podejmowanie decyzji
- samodzielnego rozwiązywania problemów przy pomocy komputera i urządzeń współpracujących z komputerem,
- poznawanie świata przyrody, planowanie i prowadzenie doświadczeń
- usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, korygowanie wad postawy, oddziaływanie psychoterapeutyczne – uspokajające i aktywizujące
- rozwijanie zainteresowań plastyką, malarstwem, rzeźbą, sztuką przestrzenną, muzyką, tańcem
- ocena stanu mowy ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny usprawnianie oddechu, rozwój komunikacji werbalnej
- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej, ćwiczenia grafomotoryczne, kształtowanie poprawnego czytania i pisania, stymulowanie motywacji
- wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych, zmiana patologicznych wzorców zachowań, techniki rozładowania złości, rozwijanie empatii i umiejętności porozumiewania się

Korzyści:

- dodatkowe bezpłatne zajęcia pozalekcyjne
- możliwość wyrównywania szans uczniów
- indywidualizacja pracy z uczniem - małe grupy
- możliwość wykorzystania metod aktywizujących
- nabycie lub utrwalenie umiejętności z zakresu TIK
- dodatkowe wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne
- poszerzenie kwalifikacji

W projekcie realizowanych jest 9 rodzajów zajęć projektowych - 38 grup czyli:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki (klasy II, III, IV, V, VI, VII i VIII)
 • koła języka angielskiego (klasy III, VI i VIII)
 • koło przedsiębiorczości (klasy III)
 • koła szachowe (klasy II i IV)
 • koła komputerowe (klasy I, III, IV i V)
 • koło medialne (klasy VI)
 • koła przyrodnicze (klasy I, II, III i IV)
 • koło geograficzne (klasy VII)
 • koło Młodych Biologów ( klasy VII i VIII)
 • zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (klasy VI, VII i VIII)
 • zajęcia logopedyczne (klasy I)
 • zajęcia arteterapii (klasy I i IV)
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (klasy IV)
 • zajęcia terapii pedagogicznej (klasy I)
 • zajęcia socjoterapii (klasy IV-VI)

ponadto

 • projekt przewidywał doskonalenie nauczycieli.
Harmonogram marzec
Harmonogram styczeń/luty
Regulamin
Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2 do formularza zgłoszenia
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie uczestnika projektu

Nazwa projektu: „Krok w przyszłość”

Projekt przeznaczony był dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Czas trwania projektu

1.09. 2016 r. – 30.06.2018 r.

W ramach projektu odbyły się:

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
koła przyrodnicze, j. angielskiego
zajęcia socjoterapii, logopedii, terapii pedagogicznej
zajęcia informatyczne
szkolenia dla nauczycieli

Celem zajęć projektowych było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych oraz poszerzenie oferty placówki w dodatkowe, bezpłatne, zajęcia edukacyjne i specjalistyczne.