Uwaga! Nowy ajent stołówki szkolnej!!! Zakładka informacje -obiady

 TROJANÓWKA

 W gościnie na Ukrainie


17 października 2015  w szkole w Trojanówce

 

my u nich 4my u nich 5

 

 Goście z Ukrainy


7 maja 2015 r. ponownie odwiedzili nas gości z Ukrainy.
Podczas pobytu
obejrzeli lekcje przyrody pełną doświadczeń  w klasie piątej,

 

 lekcje pokazowe 5lekcje pokazowelekcje pokazowe 1lekcje pokazowe 2lekcje pokazowe 3

mimi teatrzyk w języku angielskim - znaną baśń o Kopciuszku

lekcje pokazowe 10lekcje pokazowe 12lekcje pokazowe 11

 

oraz zajęcia o lesie w klasie drugiej z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.

 

 lekcje pokazowe 6lekcje pokazowe 7lekcje pokazowe 8lekcje pokazowe 9

Byli również na zajęciach lekcyjnych w szkole w Zgierzu

 

my u nich 1 

Zwiedzili również najbliższą okolicę naszej szkoły

goscie unasgoscie unas 1 
A w Klubie Nauczyciela odebrali certyfikat "Klubu Europa w naszej szkole"goscie unas 2

 

 Goście z Ukrainy


13 marca 2015 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie ze Starostą i jego zastępcą Obwodu Maniewicze na Ukrainie. Goście interesowali się warunkami pracy i nauki polskiej szkoły.

Była to też okazja do wymiany doświadczeń między dyrektorami szkół partnerskich województwa łódzkiego.

 Uroczyste rozpoczęcie roku 2014/2015 w Trojanówce


rozpoczecie roku Trojanowkarozpoczecie roku Trojanowka 1rozpoczecie roku Trojanowka 2

rozpoczecie roku Trojanowka 4rozpoczecie roku Trojanowka 5rozpoczecie roku Trojanowka 6

rozpoczecie roku Trojanowka 7rozpoczecie roku Trojanowka 8

Uczniowie klas IV, V i VI prowadzą korespondencję w języku angielskim z uczniami partnerskiej szkoły w Kostiuchnówce na Ukrainie.

3wyjazd 3

Tworzymy projekty obrazujące naukę w naszej szkole oraz codzienne życie każdego z nas i wysyłamy je do naszych kolegów na Ukrainie. Z wielkim zainteresowaniem czytamy korespondencję zwrotną naszych rówieśników. Dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o naszych sąsiednim kraju, możemy porównać nasze szkoły i miasta.

Dzięki współpracy naszych szkół poznajemy codzienne życie naszych wschodnich sąsiadów  oraz zawieramy korespondencyjne znajomości. A to wszystko w języku angielskim!!!

 3wyjazd 13wyjazd 2

 

     W dniach 30 IV – 5 V 2013r. część rady pedagogicznej naszej szkoły, wraz z panią dyrektor Bożeną Biniek, uczestniczyła w wyjeździe na Ukrainę. Wizyta ta była realizacją kolejnej fazy projektu, którego celem jest współpraca między naszą szkołą i partnerską szkołą w Trojanówce. 

 Ukraina maj 01

Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci.  Na przykładzie tej szkoły poznaliśmy specyfikę pracy w placówkach ukraińskich, w których dzieci uczą się od klasy I do XII. Rozmawialiśmy z nauczycielami. Szczerze podziwialiśmy dzieci i młodzież, które w sposób niezwykle ekspresyjny i spontaniczny prezentowały na scenie swoje talenty w czasie występów artystycznych. Spotkaliśmy się z niezwykłą serdecznością i otwartością, a język nie okazał się barierą nie do pokonania.   

  Ukraina maj 04Ukraina maj 05Ukraina maj 06Ukraina maj 07Ukraina maj 08

Bardzo ważnym punktem naszego wyjazdu było odwiedzenie polskich cmentarzy wojennych. Kostiuchnówka, w której mieszkaliśmy, to miejsce walki legionów Piłsudskiego znanej jako największa polska bitwa I wojny światowej (1916r.). To właśnie w Kostiuchnówce toczono najcięższe boje, a ich ślady wciąż są widoczne w wielu miejscach. Paliliśmy znicze, słuchaliśmy opowieści o tamtych dniach. 3 Maja zawieszaliśmy biało-czerwone wstążki na mogiłach legionistów.

 Ukraina maj 02Ukraina maj 03

Oddaliśmy cześć pamięci tych, którzy oddali życie za Polskę.  Kostiuchnówka to również miejsce startu listopadowej sztafety rowerowej po Ogień Niepodległości, który 11 listopada składany jest na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

     Odwiedziliśmy też Lwów – miejsce naprawdę magiczne, tak silnie związane z historią naszego kraju.

 Ukraina maj 09

W dniach 3-6 listopada 2012r. dyrektor naszej szkoły p. Bożena Biniek oraz nauczycielki:
p. Aleksandra Wdzięczak i p. Maria Sosnowska wyjechały do Centrum Dialogu Kostiuchnówka na Ukrainie, aby wziąć udział w uroczystości pobrania Ognia Niepodległości z cmentarza legionowego w Polskim Lasku na Wołyniu.

Harmonogram wyjazdu:

3 listopada (sobota)

- przyjazd do Centrum Dialogu Kostiuchnówka

- owocne spotkanie z Polonią, nawiązanie kontaktów z naszymi rodakami na Ukrainie

4 listopada (niedziela)

- wzruszające i pełne patriotyzmu uroczystości na cmentarzu w Polskim Lasku z udziałem władz samorządowych Łodzi i województwa łódzkiego oraz przedstawicieli konsulatu w Łucku, duchowieństwa i władz Wołynia

- miłe, radosne spotkanie z przedstawicielami naszej szkoły partnerskiej w Trojanówce

- kominek z udziałem uczniów szkół ukraińskich „Łączy nas historia”

5 listopada (poniedziałek)

- msza święta w intencji Ojczyzny w Katedrze w Łucku

- start Sztafety Rowerowej po Ogień Niepodległości do Polski

ü  wiedzwiedzanie Łucka

Wyjazd na Ukrainę dostarczył nauczycielom wielu wzruszeń i sprawił, iż serca uczestników zabiły mocniej. Zdobytą wiedzą, doświadczeniem, przeżyciami  nauczycielki podzieliły się z gronem pedagogicznym, rodzicami i uczniami naszej szkoły.

2wyjazd12wyjazd22wyjazd32wyjazd42wyjazd52wyjazd62wyjazd72wyjazd8

W dniu 5 października 2012 r. odbyła się uroczystość z okazji  50-lecia naszej szkoły. Zaprosiliśmy na nią naszych przyjaciół z partnerskiej szkoły w Trojanówce na Ukrainie.  Zaproszenie zostało przyjęte i przez kilka dni było nam miło gościć w Łodzi dyrektora szkoły Wiktora Tkacza oraz dwie nauczycielki. Nasi goście wzięli udział w uroczystościach z okazji jubileuszu, obejrzeli szkołę, rozmawiali z naszymi nauczycielami, rodzicami i uczniami.

partnerzy02partnerzy03

partnerzy04partnerzy05

Postaraliśmy się także, aby pokazać  im nasze miasto, pochwalić się zabytkami, opowiedzieć o historii. W ostatnim dniu pobytu w Polsce nasi goście zwiedzili inne polskie miasto - Lublin. Mamy nadzieję, iż pobyt w naszym mieście i w naszej szkole zostanie ukraińskim gościom na długo w pamięci. Chcemy kontynuować i poszerzać nasze kontakty, więc na pewno zaprosimy ich do nas ponownie.

partnerzy06partnerzy07partnerzy08partnerzy09partnerzy10partnerzy11

W  dniach 24-26 kwietnia 2012r. p. dyrektor Bożena Biniek i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej p. Małgorzata Grisgraber wyjechały na Ukrainę.

Celem wyjazdu był  udział w konferencji Polsko-Ukraiński Dialog Edukacyjny 2012 oraz nawiązanie współpracy ze szkołą partnerską w Trojanówce na Ukrainie.

Zadania:

-  odwiedzenie miejsc pamięci narodowej związanych z Legionami Józefa Piłsudskiego

- poznanie historii i tradycji polonijnych grup na Wołyniu

 - wymiana doświadczeń ze szkołą partnerską na Ukrainie

- zrealizowanie projektu edukacyjnego nt. historii i miejsc pamięci narodowej na Ukrainie

zostały w pełni wykonane.

Nauczyciele odwiedzili miejsca pamięci narodowej, miedzy innymi cmentarze, na których spoczywają polscy legioniści. Miejsca te, to  wycinek historii Polski.  Obecność Polaków na tych ziemiach datuje się od czasów króla Władysława Jagiełły.

Wyjazd uważamy za bardzo przydatny  do naszych wspólnych, przyszłych działań edukacyjno – wychowawczych. Na Ukrainie nauczyciele spotkali się z naprawdę serdecznym i otwartym przyjęciem.

 Ukraina majUkraina maj 1

Ukraina maj 3Ukraina maj 5

Ukraina maj 6Ukraina maj 7

  

 

Projekt kulturowy realizowany w ramach współpracy ze szkołą w Trojanówce na Ukrainie

         Czas trwania projektu: 1 rok

Nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 173 w Łodzi

Kraje partnerskie:

Ukraina

Języki:

Język angielski (w miarę możliwości), polski, ukraiński.

Skrócony opis projektu:

Projekt ma na celu współpracę z uczniami i nauczycielami ze szkoły w Trojanówce na Ukrainie. Poznanie pracy i organizacji życia w tej szkole, poznanie kultury i tradycji Ukrainy oraz jednocześnie przekazywanie informacji na temat organizacji życia i pracy w naszej szkole i informacji kulturowych o naszym kraju.
Podczas realizacji projektu uczniowie będą opisywali
i dokumentowali w  różnorodnych formach aspekty życia naszej szkoły, naszego miasta i kraju, najważniejsze święta narodowe,
z uwzględnieniem historii i tradycji. W czasie realizacji projektu wszystkie powstałe materiały i prace będą regularnie wymieniane między szkołami w miarę możliwości w języku angielskim,
duża część materiałów będzie tłumaczona na język ukraiński.

Cele  projektu:

Uczeń:

- Poznaje podstawowe zagadnienia związane z kulturą i tradycjami na Ukrainie.

- Prezentuje kulturę i tradycje własnego kraju.

- Uświadamia sobie różnice i podobieństwa między Polską
i Ukrainą.

- Kształtuje w sobie postawę otwartości i tolerancji wobec obywateli innego kraju.

- Zdobywa wiedzę na temat pracy w szkole i edukacji na Ukrainie.

-Poznaje kulturę Ukrainy w kontekście kultury Polski w celu  wykształcenia świadomości własnego dziedzictwa kulturowego.

Planowane działania

- Rejestrowanie kamerą lub aparatem fotograficznym wszystkich ważnych wydarzeń z życia naszej szkoły.

-Wykonanie multimedialnej prezentacji szkoły w języku angielskim
i ukraińskim.

- Przeprowadzenie we wszystkich klasach lekcji  na temat Ukrainy.

- Włączenie uczniów ze szkoły partnerskiej do udziału w konkursach organizowanych w naszej szkole.

-Wykonanie kalendarza świąt w naszym kraju- daty i krótkie opisy świąt (projekty).

-Wymiana listów w języku angielskim z informacjami uczniów na ich własny temat.(np.: zainteresowania, opis dnia, uroczystości rodzinnych itp.)

-Spacer ulicą Piotrkowską, wykonanie plakatów, fotografii opisów ważnych miejsc. Projekty lub prezentacja PowerPoint na temat naszego miasta ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Piotrkowskiej.

- Wykonanie przewodnika turystycznego dla uczniów szkoły partnerskiej na temat najważniejszych miejsc w Polsce.

 - Organizacja pomocy charytatywnej dla uczniów ze szkoły na Ukrainie.

- Organizacja w szkole Dnia Ukrainy.

- Przeznaczenie jednego miejsca na terenie szkoły do prezentacji informacji na temat Ukrainy, projektu oraz materiałów wykonanych przez uczniów szkoły partnerskiej.

Łódź, dnia 8 czerwca 2012r.           

Zegar

Kalendarium

images

(Kliknij aby wyświetlić kalendarz)

Odwiedź nas na:

facebook-logo

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Października 2018
Światowy Dzień Żywienia i Walki z
Głodem
Imieniny obchodzą
Ambroży, Aurelia, Dionizy, Florentyna,
Galla, Gallina, Gaweł, Gerard, Gerarda,
Gerhard, Grzegorz, Radzisław

Do końca roku zostało 77 dni.

Do wakacji zostało

21.06.2019 12:00 248

Gościmy

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.