Uwaga! Nowy ajent stołówki szkolnej!!! Zakładka informacje -obiady

Historia *  Wspomnienie  *   O Patronie  *    * 

1 września 1962r. - Znacząca data w historii naszej szkoły.

W tym właśnie roku powstała 173 Szkoła Podstawowa

Lata 1962 - 1972 - Dyrektorem szkoły była pani Irena Siewierska

wicedyrektorem była pani Jolanta Waprzko

dyrektorem pływalni był pan Józef Mikołajczyk

wrzesień 1963 r. Została otwarta kryta pływalnia przy naszej szkole. Otwarcia dokonał Kurator Okręgu Łódzkiego p. M. Woźniakowski.

1964 r. - utworzenie pierwszej klasy pływackiej -Vb, nawiązanie współpracy z MKS "Trójka"

21 stycznia 1967 r. - Kierownictwo szkoły zwróciło się z prośbą do Inspektoratu Oświaty Łódź-Śródmieście o nadanie szkole imienia.

30 marca 1967 r. - Zapadła decyzja Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego o nadaniu szkole imienia 1 Dywizji Kościuszkowskiej

6 czerwca 1967 r. - Wtedy to miała miejsce uroczystość nadania szkole imienia 1 Dywizji Kościuszkowskiej oraz przyjęcia przez 1 Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. T. Kościuszki patronatu nad szkołą. Kurator Okręgu Szkolnego p. H. Grenda wręczył władzom szkoły sztandar. Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli żołnierze frontowi Dywizji Kościuszkowskiej.

Lata 1972 - 1987 - Dyrektorem szkoły była pani Jolanta Waprzko

Od 1983r  wicedyrektorem była pani Jadwiga Biernacka
 dyrektorem pływalni byli Bogdan Kotulski, Marek Popławski

22 października 1975 - otrzymanie przez szkołę medalu za zasługi
dla 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. T. Kościuszki

Lata 1987 - 1991 - Dyrektorem szkoły była pani Jadwiga Biernacka

Lata 1989 - 2014 wicedyrektorem była pani Barbara Mikołajczyk-Morka

W latach 1988 - 1996 wicedyrektorem ds. sportu była pani Anna Orczykowska

Lata 1991 - 2006 - Dyrektorem szkoły była pani Katarzyna Turska-Sikorska

6 sierpnia 2001 r. - Rozpoczął się kapitalny remont  krytej pływalni przy naszej szkole. Na czas remontu klasy IV, V i VI przeniosły się do innego budynku przy ul. Kilińskiego.

styczeń 2002 r. - Zakończono prace przygotowawcze związane z montażem instalacji 40 kolektorów słonecznych na dachu budynku naszej szkoły i rozpoczęto ich montaż.

27 września 2002 r. - Uroczyste otwarcie wyremontowanej pływalni połączone z zawodami pływackimi.
Klucze do nowego budynku wręczył prezydent miasta p. K. Panas.

Od 2006 roku - Dyrektorem szkoły jest pani Bożena Biniek

od 2006 r. - rozpoczął się okres całkowitych remontów: budynku, pomieszczeń szkolnych i terenu wokół szkoły oraz doposażenia placówki w nowe, funkcjonalne sprzety i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

rok 2012 r. - ufundowanie przez rodziców naszych uczniów nowego sztandaru

5 października 2012r. - uhonorowanie podczas uroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia szkoły sztandaru placówki Medalem XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego

5 października 2012r. - otrzymanie przez szkołę z okazji 50-lecia istnienia Pucharu Prezydenta Miasta Łodzi za Wybitne Osiągnięcia Sportowe

11 października 2013 r. - uhonorowanie szkoły Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

PA110188 155x24012 października 2013 r. - uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70-rocznicę bitwy pod Lenino

Od 1 września 2014 r. wicedyrektorem jest pani Hanna Sobczak

21 stycznia 2015 roku - uhonorowanie szkoły Odznaką Honorową Złotym Krzyżem

Obraz 003Obraz 007 

13 października 2017r. jubileusz 55-lecia istnienia Szkoły oraz jubileusz 55-lecia nadania Szkole imienia 1. Dywizji Kościuszkowskiej

Kilka dyrektorskich słów z okazji Jubileuszu 50-lecia SP 173

1 września 2012 roku minęła 50 rocznica powstania naszej szkoły. Jest to wspaniały jubileusz, podczas którego wyraźniej niż zwykle uzmysławiamy sobie bezlitośnie szybko upływający czasu i dopada nas nieodparta chęć wracania do początku, do historii i ludzi, którzy ją tworzyli i tworzą nadal. Nie sposób wymienić ich wszystkich, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla SP 173. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista osób, które na trwałe zaznaczyły się na kartach historii naszej szkoły. Wszyscy oni wspierali ją, zwłaszcza w trudnych chwilach; dokładali wszelkich starań, aby dzieci mogły się uczyć w nowoczesnej szkole. Cieszę się, że niektórzy z nich byli z nami obecni podczas obchodów 50-lecia. m. in wieloletni dyrektorzy szkoły: p. Jolanta Waprzko, p. Jadwiga Biernacka, byli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Dzięki nim i ich staraniom nasza szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy oddali tej placówce swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Ze szczególnym sentymentem myślimy o tych, którzy odeszli m.in. o pani dyrektor Siewierskiej i Katarzynie Turskiej –Sikorskiej, które na pewno duchem są teraz z nami. Sądzę, że choć fizycznie nie ma tych osób wśród nas, pozytywna aura ciepła, miłości i serca, jakie włożyły w budowanie dobrego imienia SP 173, jest tu obecnie wyraźnie wyczuwalna.

Jubileusz szkoły jest okazją do wspominania wydarzeń, które pozostały w pamięci, a czas już je uporządkował. Trudno bowiem być obojętnym wobec placówki, która od 50 lat pozostawia trwałe pomniki swojej działalności. W ciągu półwiecza istnienia szkoły wygląd zewnętrzny i wewnętrzny budynku uległ zmianie, a ona sama była świadkiem i uczestnikiem wielu przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. Dzisiejsze przypomnienie historii szkoły, stwarza możliwość porównania jak wiele się zmieniło, jak zmienił się sposób życia, myślenia, pracy, postrzegania rzeczywistości. Dzisiejsi uczniowie szkoły posiadają przecież o wiele większe możliwości zgłębiania wiedzy, korzystania
z różnych źródeł informacji. Inaczej patrzą na otaczający ich świat, mają inne cele. Uczą się w nowoczesnej, dobrze wyposażonej szkole i jakże różnej od tej sprzed 50 lat, kiedy wszystko się zaczęło.

Taki chlubny Jubileusz 50–lecia to niezwykłe przeżycie i bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów, byłych pracowników, ale również dla obecnych uczniów oraz osób aktualnie związanych z naszą szkołą. Nie jest to tylko sentymentalny powrót do przeszłości, ale znakomita okazja do pokazania tym, którzy uczą się i pracują w niej aktualnie,
że szkoła to niezwykle ważny element w życiu każdego człowieka. To oni bowiem tworzą współczesną historię swojej szkoły i muszą czuć, że są z nią złączeni, za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Kiedy w 2006 r. zaczęła się moja przygoda z SP 173 nie myślałam, że obejmując w niej funkcję dyrektora stanę przed tak trudnym wyzwaniem. Miałam zarządzać jedną z największych łódzkich szkół, która jak wiele innych placówek oświatowych borykała się z mniejszymi lub większymi trudnościami. To był dla mnie i moich współpracowników trudny okres, ale udało się pokonać przeciwności losu i co najbardziej mnie cieszy, dokonałam tego wspierana przez wspaniałą panią wieloletniego wicedyrektora Barbarę Mikołajczyk–Morkę, zasłużonego wieloletniego kierownika pływalni p. Annę Orczykowską, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów… tak naprawdę wspólnie z całą społecznością szkolną.

W chwili obecnej nie da się oddzielić w sposób jednoznaczny tego, co zostało zrobione od tego, co robimy teraz
i zamierzamy zrealizować w czasie następnych, kolejnych lat istnienia. Pięćdziesiąt lat temu udało się zapoczątkować proces zmian, który nadal trwa i który będzie się toczył tak długo, jak długo szkoła będzie się musiała dostosowywać do zmieniającego się otoczenia i środowiska społecznego, w którym przychodzi jej funkcjonować. Historia zatoczyła koło, ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się dziś, toczy się jutro dla następnych pokoleń.

Z dumą stwierdzamy, że pięćdziesięcioletnie działania przynoszą oczekiwany skutek iuwieńczone zostały wieloma sukcesami. Nie sposób wymienić wszystkich. Chlubą naszej placówki są liczne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne
z wielu dziedzin sportu i nauki na szczeblu wojewódzkim, centralnym, międzynarodowym. Jest to dla nas nobilitacja, ale
i zobowiązanie do dalszego twórczego działania.

Przez wiele dziesięcioleci szkoła wykształciła i wychowała wiele pokoleń absolwentów, którzy są naszymi najlepszymi ambasadorami. Można ich spotkać prawie w każdym zakątku kraju i prawie na każdym kontynencie. Jesteśmy z nich dumni. Wśród nich jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia politycznego, społeczno - gospodarczego nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą. Zajmują ważne stanowiska w urzędach, zakładach pracy, spółkach. Pełnią funkcje dyrektorów, prezesów firm, ordynatorów oddziałów w szpitalach. Prowadzą własną działalność gospodarczą, a co jest bardzo ważne stwarzają miejsca pracy i są pracodawcami. Współpracują ze szkołą i również kształcą, bowiem niektórzy z nich do naszej szkoły powrócili, ale już jako nauczyciele. Nasi absolwenci są cenieni
i szanowani, a ich ambitne dokonania stały się źródłem satysfakcji wielu pedagogów.

Uroczystość związana z jubileuszem 50-lecia SP 173 w Łodzi, jest szczególną okazją do złożenia serdecznych podziękowań i wyrażenia uznania dla całej społeczności szkolnej za kształtowanie wizerunku szkoły bogatej w wartości, za pasję i pedagogiczny profesjonalizm. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu wszystkich związanych ze szkołą osób, placówka nasza jest jedną z wyróżniających się w Łodzi. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektorów i wicedyrektorów, wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy kreatywną, niezwykłą postawą, zaangażowaniem, twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych naszej szkoły. Pragnę podziękować także wszystkim nauczycielom, wychowawcom i tym obecnym i tym już nieobecnym, za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak: patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka. Dziękuję kadrze niepedagogicznej za nieocenioną pomoc w kierowaniu i prowadzeniu szkoły, władzom miasta, władzom oświatowym, sprzymierzeńcom i przyjaciołom placówki, rodzicom uczniów za wspieranie realizacji jej statutowych działań oraz pomoc
w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki.

Uczącym się w SP 173 uczniom życzę, by kreując swoją przyszłość, z przyjemnością odkrywali tajniki wiedzy. Jestem przekonana, że Jubileusz 50-lecia stanie się dla nas wszystkich niezwykłym przeżyciem, a wyzwania współczesnej cywilizacji będą podejmowane z pogodą ducha i otwartością na pokonywanie trudów życia.

Jestem przekonana, że to jest i będzie święto wspomnień i wzruszeń - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, sytuacji... Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia, a SP 173 to jest szkoła, jak sądzę, którą się pamięta i będzie pamiętać po latach. . .

Dyrektor SP 173 mgr Bożena Biniek

****************************************

Rok 2012 jest szczególny w życiu  naszej szkoły. Mija bowiem 50 lat od jej powstania. O historii szkoły i ludziach z nią związanych napisał pan Wojciech Źródlak, absolwent. Któż bowiem lepiej niż właśnie dawny uczeń  mógłby ją przedstawić i o niej powspominać? A zatem zapraszamy!

Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi im. 1. Dywizji Kościuszkowskiej 1962 – 2012.

Zarys dziejów.

            Jakkolwiek świętujemy dziś jubileusz 50-lecia NASZEJ SZKOŁY, to jednak jej korzenie sięgają nieco dalej w przeszłość, roku 1950. A korzenie, jak się zwykło mówić – „rzecz święta”!

Przed II wojną, w budynku frontowym przy ul. H. Sienkiewicza 46, mieściła się jedna z najlepszych miejskich szkół średnich – III Gimnazjum Męskie im. J. Piłsudskiego.

Podczas wojny też funkcjonowała tu szkoła, tyle tylko, że „nur für Deutsche” (tylko dla Niemców), gwoli ścisłości – zawodowa dla niemieckich dziewcząt... Było minęło, pamiętać trzeba, ale nie pochylamy się nad tym okresem bliżej. Nie nasza tradycja.

Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej zwanej „socjalistyczną”, dokonywało się wiele istotnych zmian, choć nie zawsze dobrowolnie akceptowanych przez całe polskie społeczeństwo, w tym w oświacie. No cóż, „każda epoka ma swój porządek i ład” (cytując  jedną z piosenek Bułata Okudżawy)... I patronów... Przedwojenny nie przystawał, jakkolwiek kiedyś tam z pociągu „socjalizm” wysiadł na przystanku „wolność”, więc zamieniony został na nowego – Tadeusza Kościuszkę, bo nowa władza dojrzała w nim przede wszystkim „chłopskiego króla”, co na Krakowskim Rynku obiecał chłopom wolność i ziemię. Zmiana ta nastąpiła już w 1946 roku.

Z początkiem 1949 r. szkoła została upaństwowiona – bo poprzednio była samorządowa, czyli miejska – pod nazwą XXI Państwowe Liceum im. T. Kościuszki. Ale niedługo, bo w następnym roku szkolnym – 1950/1951, została włączona we wprowadzany w tym czasie w całej Polsce, system państwowych, świeckich szkół, tzw. „tepedowskich”, czyli Szkół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (TPD). W rzeczywistości więcej w tym było polityki wyprowadzania bocznymi drzwiami religii ze szkół publicznych, niż „przyjacielstwa dzieciom”, do czego TPD, jako przykrywka, zdaje się, że nie całkiem musiało być przymuszane, bo powstało rok wcześniej z połączenia socjalizujących Robotniczego i Chłopskiego Towarzystw Przyjaciół Dzieci. A że jednocześnie dokonywano reformy szkolnictwa na wzór „sowiecki”, który polegał na 11-letnim cyklu nauczania, to do liceum dodano „podstawówkę” i powstała III Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące TPD im. T. Kościuszki.

Do roku 1954 szkoła miała charakter wyłącznie męski! Potem stała się koedukacyjna, czyli dziewczyńsko-chłopacka. W 1956 r. miały miejsce w Poznaniu tzw. „wydarzenia czerwcowe” (rodziców obecnych uczniów „173-ciej” proszę o wytłumaczenie „w dwóch słowach”, o co w nich chodziło, bo brak mi tu na to miejsca).

W wyniku zachodzących po nich przemian nastąpiło m.in. odchodzenie od „jedenastolatek”. W ich miejsce zaczęły powstawać osobne podstawówki i różne szkoły średnie. Trochę to trwało, bo potrzebne były w tym celu nowe budynki szkolne. Budynek dla naszej szkoły zaczęto budować chyba w 1958 roku. Zaprojektowano go, jako zgrabną dobudowę na tyłach starego budynku, z którą utworzył kwadrat z dziedzińcem pośrodku. Budowa nieco się przeciągała, bo chyba w jej trakcie postanowiono w północnym skrzydle nowego gmachu umieścić krytą pływalnię. Wielka sprawa! Pierwszy szkolny basen w Łodzi, a nie jestem pewien, czy także nie pierwszy powojenny w naszym mieście, a w ogóle drugi kryty w Łodzi, po basenie YMCA przy ul. St. Moniuszki 4a!

Formalny rozdział liceum i podstawówki, a co za tym idzie i powstanie NASZEJ SZKOŁY, nastąpił w momencie oddania do użytku nowego budynku szkolnego, co nastąpiło  z początkiem r. szk. 1962/1963. Pierwszym dyrektorem została mianowana Irena Siewierska. W następnym roku szkolnym 1963/1964, dla uzupełnienia ilości klas, szkoła przejęła część klas drugich z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 96.

W 1963 został oddany do użytku wspomniany już wcześniej basen. Przy nim zaś nieomal równocześnie (1 września) powstał Międzyszkolny Klub Sportowy „Trójka”, który z czasem stał się potentatem pływackim nie tylko w Łodzi, ale i w skali kraju. Założycielem, organizatorem, a także pierwszym współtwórcą sukcesów pływaków „MKS Trójka” był zmarły w 2010 r. Bogdan Kruszyna-Kotulski.

Oczywiście dla uczniów naszej szkoły zostały zaplanowane lekcje „wuefu” na basenie. Już w r. 1964 utworzona została pierwsza klasa „pływacka”, która szybko stała się „kuźnią” łódzkich i ogólnopolskich kadr pływackich. Już w 1970 r. NASZA SZKOŁA uzyskała miano najbardziej usportowionej szkoły podstawowej. Były to chyba prekursorskie działania w tym zakresie w skali kraju.

Jakkolwiek szkoła działała w nowym budynku, to proces kończenia jej otoczenia nieco przeciągał się w czasie. Z tego powodu w dalszym ciągu uczniowie „podstawówki” wchodzili do swojej szkoły przez budynek liceum. W końcu najpierw uporządkowano dziedziniec wewnętrzny (około 1967). W następnej kolejności powstało boisko, które do tego czasu było nieuporządkowanym, zarośniętym placem. Położono na nim asfalt, który podówczas był rozwiązaniem bardzo nowoczesnym, a na nim wymalowano linie boiska.

Jakkolwiek do dziś można przechodzić swobodnie korytarzami z budynku „podstawówki” do liceum i odwrotnie, to nareszcie nowe wejście do naszej „173-ej” powstało bodajże w końcu lat osiemdziesiątych ub. wieku. Wiązało się to z niewielką adaptacją już istniejących wyjść awaryjnych i podziemi.

Istotniejsze zmiany w architekturze budynku NASZEJ SZKOŁY dokonały się w latach 1988 – 1989, gdy dyrektorem była pani Jadwiga Biernacka. Przede wszystkim zabudowany został taras nad pływalnią od strony parku, gdzie znalazła pomieszczenie biblioteka i sale komputerowe. Kilka lat później, w latach 2001/2002, doczekaliśmy się upragnionej modernizacji pływalni. Dyrektorem szkoły była wówczas pani Katarzyna Turska – Sikorska, kierownikiem pływalni pani Anna Orczykowska. Przez cały czas remontu obie Panie były „na placu budowy” i baczyły, by przebiegał sprawnie i terminowo. 

W latach 2009/2010 – gdy funkcję dyrektora pełniła już obecna pani dyrektor, Bożena Biniek – zostało gruntownie przebudowane boisko szkolne. W miejsce dawnego powstało nowoczesne wielofunkcyjne boisko wyposażone w doskonałą tartanową nawierzchnię. W ogóle uporządkowano najbliższe otoczenie szkoły, szczególnie od strony ul. Nawrot. Swego czasu stały tam parterowe, drewniane XIX-wieczne domy, pamiętające początki naszego miasta. Rozebrany też został budynek „harcówki”, który przylegał do ściany budynku przy ul. H. Sienkiewicza 48.

Obecnego patrona –  1. Dywizję Kościuszkowską – szkoła otrzymała w roku 1967; w nawiązaniu do patrona sąsiedniego liceum. Nadanie imienia zostało połączone z wręczeniem sztandaru. Dziś szkoła posiada już nowy sztandar ufundowany przez rodziców jej uczniów w roku Jubileuszu. Przez lata będzie on służył kolejnym uczniom SP 173.

Aktualnie w szkole uczy się 529 uczniów, w 20 oddziałach. Mimo że jest to szkoła rejonowa, uczą się w niej dzieci z terenu całej Łodzi. Chętnych do klas pierwszych, mimo demograficznego niżu, nadal nie brakuje, bo szkoła cieszy się dobrą opinią.         

Z młodzieżą pracuje 50 nauczycieli, a wspomaga ich 25 pracowników obsługi , czyli m.in. „woźnych”, person nader ważnych w życiu każdej szkoły. Nadal jej wyróżnikiem są klasy „pływackie”.

Na zakończenie należy wspomnieć dyrektorów, a raczej dyrektorki, NASZEJ SZKOŁY, które pracowały i pracują na jej pozycję w Łodzi: Irena Siewierska (1962–1972), Jolanta Waprzko (1972–1987), Jadwiga Biernacka (1987–1991), Katarzyna Turska–Sikorska (1991–2006), Bożena Biniek (od 2006).

Zarys niniejszy został opracowany na bazie własnej pamięci oraz „Kroniki szkolnej”, czyli źródeł nieraz zawodnych lub nieścisłych, ale czasu nie stało dla zerknięcia do oficjalnych źródeł pisanych. Może na następny Jubileusz pokusi się o to kolejny absolwent...

Wojciech Źródlak, historyk, muzealnik

O Patronie...

o patronie1

Zegar

Kalendarium

images

(Kliknij aby wyświetlić kalendarz)

Odwiedź nas na:

facebook-logo

Aktualności


Dzisiaj jest: Wtorek
16 Października 2018
Światowy Dzień Żywienia i Walki z
Głodem
Imieniny obchodzą
Ambroży, Aurelia, Dionizy, Florentyna,
Galla, Gallina, Gaweł, Gerard, Gerarda,
Gerhard, Grzegorz, Radzisław

Do końca roku zostało 77 dni.

Do wakacji zostało

21.06.2019 12:00 248

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.