Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY 
Z OKAZJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ 

100 LAT NIEPODLEGŁEJ


CEL GŁÓWNY 
Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży jako element przygotowania do 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Włączenie się całej społeczności szkolnej do uroczystych obchodów 100-lecia niepodległości Polski. 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Propagowanie wartości patriotycznych i obywatelskich.
Budowanie szacunku dla symboli narodowych.
Kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej, lokalnej i kulturowej.
Uświadomienie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka 
i narodu.
Rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych uczniów.
Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i komunikowania się.
Integracja uczniów całej szkoły.
Upowszechnienie pracy metodą projektu w szkole.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU 
wrzesień – grudzień 2018r.

Włączyliśmy się w świętowanie tej wyjątkowej rocznicy organizując na terenie szkoły projekt 100 lat Niepodległej, w realizację którego włączyła się cała społeczność szkolna oraz instytucje z nami współpracujące. W ramach projektu zaproponowaliśmy uczniom działania, które miały wyróżniać się kreatywnością, atrakcyjnością i innowacyjnością. Uczniowie naszej szkoły stworzyli 17 postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego (figury – ok. 150 cm) – widzianego oczami dzieci, odzwierciedlającego ich dzisiejszy patriotyzm. Każda z klas VI-VIII przygotowała plakaty informacyjne prezentujące sylwetki i dokonania Ojców Niepodległości – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego oraz Wojciecha Korfantego. (koordynator Joanna Kozińska) Natomiast klasy I wykonały w różnych technikach symbole narodowe, a uczniowie klas II – III napisali pocztówki patriotyczne i niepodległościowe do swoich kolegów
z zaprzyjaźnionej szkoły w Trojanówce na Ukrainie. Plakaty, prace plastyczne oraz pocztówki zostały wywieszone w formie galerii na szkolnych korytarzach. (koordynator Beata Woźniak, wychowawcy klas). Zespół redakcyjny pod opieką Pani Anny Adamus wydał gazetkę poświęconą Ojcom Niepodległości, opisującą ciekawostki z nimi związane oraz postawy literatów w obliczu utraty niepodległości. 22 października wszyscy uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w zabawie – wielkim teście wiedzy o Polsce, który rozpoczęli jednocześnie o 11.11. (organizator Joanna Kozińska) 9 listopada 2018 roku odbył się w szkole uroczysty apel, podczas którego poświęcono zasadzony przez społeczność szkolną Dąb Niepodległości oraz odsłonięto pamiątkową tablicę. Pod dębem niepodległości oraz pod tablicą zapłonął ogień niepodległości przywieziony przez uczniów naszej szkoły z Kostiuchnówki na Ukrainie. Jako jedna z nielicznych placówek w Polsce mamy ten sam Ogień Niepodległości, który zapłonął 11 listopada przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Reprezentacja uczniów przywiozła go z Ukrainy. Co prawda nie jadąc na rowerach jak harcerze, którzy wnoszą ogień na Plac Piłsudskiego, ale....udało się autokarem. (Delegacja w składzie: Pani Dyrektor Bożena Biniek, Katarzyna Komorowska, uczniowie: Władysław Walicki, Jakub Kuster). Uczniowie klas ósmych brali udział w akcji Łódzkich Kolei Aglomeracyjnych – „Pociągiem do Niepodległości”. W ramach akcji byliśmy na wycieczkach w Tomaszowie Mazowieckim oraz Łowiczu i wzięliśmy udział w grach miejskich. (opiekunowie Joanna Kozińska, Jolanta Żurańska).

Wraz z pocztem sztandarowym pod opieką Pani Alicji Stępień braliśmy udział
w łódzkich obchodach: 18 października 2018 roku członkowie pocztu sztandarowego oraz uczniowie z klas
VII – VIII wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz Łódzkiego Października Legionowego. Reprezentowali naszą szkołę podczas mszy dziękczynnej za ojczyznę, uroczystego przemarszu do Parku Legionów oraz uroczystościach pod pomnikiem Legionisty. 8 listopada 2018 roku poczet sztandarowy wraz z Panią Dyrektor Bożeną Biniek wziął udział w mszy polowej na cmentarzu wojskowym na Dołach w Łodzi. 11 listopada 2018 poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor Bożeną Biniek uczestniczył w uroczystym odsłonięciu pamiątkowej tablicy z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystość odbywała się przy Urzędzie Miasta Łodzi, obchodom przewodniczyła Prezydent Hanna Zdanowska. Nasz zespół wokalny pod opieką Pani Marii Sosnowskiej wziął udział
w III Ogólnołódzkim Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej, organizowanym w Szkole Podstawowej Nr 204, na którym zajęliśmy II miejsce w kategorii „zespoły”. Konkurs został zorganizowany pod patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej.

Dodatkowo w ramach świętowania wolności naszej ojczyzny do szkoły zaprosiliśmy Poczet rycerski herbu Sobol, który 23 listopada 2018 roku specjalnie dla nas zaprezentował techniki walki rycerzy oraz opowiedział o zwyczajach i polskiej kulturze rycerskiej za czasów króla Władysława Jagiełły. Zamknięciem działań projektowych było spotkanie z Panem Jarosławem Góreckim, opiekunem harcerskiej Izby Pamięci w Kostiuchnówce na Ukrainie. W prelekcji w dniu 13 grudnia 2018 roku brali udział uczniowie klas VII i VIII. Tego samego dnia reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w warsztatach Znani łodzianie biorący udział w Odzyskaniu Niepodległości odbywających się na stadionie klubu piłkarskiego Widzew. Warsztaty połączono ze zwiedzaniem obiektu (organizator Krzysztof Marciniak). Na terenie szkoły odbyły się liczne konkursy historyczne, literackie, plastyczne i informatyczne poświęcone tematyce niepodległościowej.
1.Konkursy literackie: - Esej – Na czym polega współczesny patriotyzm – Jolanta Żurańska - Wiersz  -  Moja ojczyzna  – Anna Adamus, Anna Mikuszewska, Małgorzata Krzak 
2.Konkursy historyczne: - Ojcowie niepodległości – Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski – Małgorzata Dawidowicz - Wielki test wiedzy o Polsce – Joanna Kozińska 
3.Konkursy plastyczne: - Plakat z okazji niepodległości  – Łukasz Handzel, Maria Oleszkiewicz - Świetlicowy międzyszkolny konkurs plastyczny Orzeł biały na znakach narodowych na przestrzeni wieków - Łukasz Handzel, Maria Oleszkiewicz, Katarzyna Stelmaszczyk, E. Skowrońska, Marzanna Kowalska, 
4. Konkurs informatyczny: - grafika komputerowa W drodze po niepodległość – Jolanta Bolesławska, Dorota Kosacz, Beata Pasikowska            
  Podsumowanie działań projektowych, zaprezentowanie zwycięzców oraz wręczenie nagród odbyło się na apelu 4 grudnia 2018 roku.