Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Pedagog i Psycholog

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek     12.00 - 18.00
 wtorek                 10.00  - 14.00
środa                    9.00 - 12.00
czwartek             11.00 - 17.00
piątek                   9.00 - 12.00 

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek     11.30 - 13.30
wtorek                 15.00 - 17.00
środa                    10.00 - 13.00
czwartek             10.00 - 12.00
piątek                   12.00 - 14.00

Kącik PPP
W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w naszej szkole działa " Kącik PPP ".
Wspiera pracę pedagoga i psychologa szkolnego. Kącik PPP działa codziennie. Po zgłoszeniu się ucznia, ustalany jest dogodny termin na rozmowę lub rozmowa odbywa się na najbliższej możliwej  przerwie. Najczęściej w salce logopedycznej. Rozmowy terapeutyczne prowadzi Dorota Kamasa-Kobza .


Warsztaty dla rodziców: "Pomagam, bo kocham i potrafię"
W ramach wsparcia i pomocy rodzicom w sprawach wychowywania dzieci organizowane są spotkania dla rodziców w formie warsztatów lub pogadanek. 
Warsztaty dla rodziców odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalanym wspólnie z rodzicami.
Prowadzi je Dorota Kamasa-Kobza.
Chęć uczestniczenia rodzice mogą zgłaszać na Librusie, gdzie raz w miesiącu pojawia się ogłoszenie  z wiadomością o terminie najbliższych warsztatów.