Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Arteterapia dla uczniów klas I   
  Głównym założeniem zajęć twórczych z elementami arteterapii jest stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka. Zajęcia terapii przez sztukę mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej, podczas której uczniowie uzewnętrzniają swoje stany emocjonalne, kreatywność i wyobraźnię. Istotną sprawą jest również uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie dostępu do sztuki oraz ułatwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas 7 -8 mają na celu wyrównywanie różnic edukacyjnych, uzupełnienie braków w wiadomościach, przełamanie strachu przed matematyką i przywrócenie wiary we własne siły oraz wyrobienie poczucia własnej wartości. Pomagają również ósmoklasistom lepiej przygotować się do czekającego ich egzaminu z matematyki. Na cotygodniowych zajęciach uczniowie rozwiązują problemy matematyczne, wykorzystując  gry dydaktyczne, różnorodne pomoce naukowe i środki dydaktyczne. Korzystają z tablicy interaktywnej, programów komputerowych, dodatkowych zeszytów ćwiczeń. Zajęcia te pomagają uczniom  pokonywać trudności w nauce matematyki i pozwalają oswoić się z myślą „że matematyka nie musi być wcale taka straszna”.

Zakupione w projekcie

Zajęcia projektowe Młodych Biologów i ciekawe doświadczenie mieszania się substancji ze zmianą koloru

oraz 

zakupione w projekcie przedmioty na zajęcia biologii, chemii, przyrody, logopedii, zajęć arteterapii

Zajęcia z arteterapii.

Bajkowo, kolorowo.  

Kto z nas nie lubi się "ubrudzić" farbami?
Zabawa z piaskiem jest na medal.
A sztalugi? Sztalugi to jest to!