Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

  Projekt „Krok w przyszłość” współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Nazwa projektu: „Krok w przyszłość”

Projekt przeznaczony był dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Czas trwania projektu

1.09. 2016r. – 30.06.2018r.

W ramach projektu odbyły się:

zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki
koła przyrodnicze, j. angielskiego
zajęcia socjoterapii, logopedii, terapii pedagogicznej
zajęcia informatyczne
szkolenia dla nauczycieli

Celem zajęć projektowych  
  
było zwiększenie jakości kształcenia ogólnego ukierunkowane    na podniesienie  u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych   na rynku pracy,  rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych  o specjalnych potrzebach edukacyjnych, doskonalenie i poszerzanie kwalifikacji  i kompetencji nauczycieli, doposażenie pracowni przedmiotowych    oraz poszerzenie oferty placówki w dodatkowe, bezpłatne,  zajęcia edukacyjne i specjalistyczne,