Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Projekty unijne

Zapraszamy do zapoznania się z projektami unijnymi wspieranymi przez naszą szkołe.

Krok w przyszłość

Inwestuję w siebie