Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

PLAN PŁYWANIA REKREACYJNEGO  NA PŁYWALNI  SP 173 W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

OBOWIĄZUJE OD 8 lipca  do 31 lipca 2019 ROKU

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA I PIĄTEK                                                               

- 8.00 – 8.45                                                                         
 - 8.45 -  9.30                                                                         
 - 9.30 – 10.15                                                                         
 - 10.15  - 11.00                                                                         
 - 11.00 – 11.45                                                                           
 - 11.45 -  14.00 – NAUKA PŁYWANIA                      
- 14.00  – 14.45                                                            
- 14.45 -  15.30                                                            
- 15.30 – 16.15                                                              
 - 16.15 – 17.00                                                              
 - 17.00 -  17.45                                                             
 - 17.45 -  18.30                                                                          
 - 18.30 – 19.15                                                                            
- 19.15 – 20.00                                                                                                                                                                                                                                                       
WTOREK I CZWARTEK     
- 8.00 – 8.45    
 - 8.45 -  9.30    
- 9.30 – 10.15   
- 10.15  - 11.00 
 - 11.00  - 11.45   
- 11.45 -  12.30 
 - 12.30 – 13.15   
- 13.45 - 14.00   
- 14.00 – 14.45   
- 14.45 -  15.30   
- 15.30 – 16.15   
- 16.15 – 17.00   
- 17.00 -  17.45   
- 17.45 -  18.30 
 - 18.30 – 19.15   
- 19.15 – 20.00       
( W LIPCU W SOBOTY I NIEDZIELE PŁYWALNIA ZAMKNIĘTA)     
W MIESIĄCU SIERPNIU PŁYWALNIA ZAMKNIĘTA