Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Obiady

 Szanowni Państwo, przypominamy iż w tym roku szkolnym nastąpiła zmiana ajenta stołówki szkolnej.
 
Opłaty za obiady 
PRZYJMOWANE SĄ ZAWSZE W PIERWSZYM TYGODNIU MIESIĄCA W GODZINACH 7.30 – 15.00 W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

Opłaty za obiady w styczniu 2019 r
(od 02.01 do 31.01.2019r.)
Obiad (zupa, drugie danie, kompot) 154,00 zł (22 dni x 7,00 zł)
Zupa 44,00 zł (22 dni x 2,00 zł)
II Danie (drugie danie, kompot) 132,00 zł (22 dni x 6,00 zł)

Uwaga!!!
Wpłaty za obiady styczniowe przyjmowane są w stołówce do 8 stycznia 2019 r. w godzinach 7.30 - 15.00! Brak wpłaty będzie równoznaczny z rezygnacją.

Wszelkie nieobecności należy zgłaszać w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność. Brak zgłoszenia spowoduje, że odliczenia za obiady będą od 4 dnia nieobecności!