Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Szkoły partnerskie