Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Media w naszej szkole

Ekspress 173
  Od kilku lat w naszej szkole wydawana jest gazetka szkolna. Redagowaniem zajmują się głównie uczniowie klas IV-VIII pod czujnym okiem p. Anny Adamus. „Ekspress 173”, bo taki jest jej tytuł, wydawany jest cyklicznie jako miesięcznik i uwzględnia m.in. ważne wydarzenia z życia szkoły. 

Szlify dziennikarskie młodzi adepci tej sztuki zbierają podczas wycieczek organizowanych do różnych redakcji dziennikarskich, m. in. Radia Łódź, Radia Eska, „Angory”, „Dziennika Łódzkiego, TVP, a także odbywających się na terenie szkoły warsztatów komiksowych i dziennikarskich czy podczas lekcji języka polskiego. 

W klasie VIa realizowana jest kolejny rok innowacja programowo-metodyczna „Z mediami za pan brat”. Najbliższy numer naszej szkolnej gazetki zostanie poświęcony przede wszystkim aktualnym wydarzeniom w naszej szkole oraz styczniowym i lutowym uroczystościom, w tym walentynkom czy obchodom Dnia Babci i Dziadka. Nie zabraknie rozrywki i humoru. A do przeczytania kolejnej książki zachęci nasz niezawodny recenzent. Nowy numer już wkrótce!