Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

                      Program Szkolne Kasy Oszczędności jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi od września 2012 roku. Program edukacji finansowej umożliwiający uczniom w wieku 6-13 lat poznanie zasad działania usług finansowych
w praktyce prowadzony jest pod patronatem PKO BP. 

W ramach programu uczniowie otrzymują dostęp do swojego rachunku bankowego, na którym oszczędzają zgromadzone środki. 

Głównym celem programu SKO  jest:       

 - propagowanie idei oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania surowcami wśród uczniów 
 - wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów
 -  praktyczna edukacja finansowa 
 - nabycie umiejętności zarządzania finansami osobistymi
 - nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych
 - wypromowanie pozytywnych nawyków względem: ekologicznego stylu życia, dbania o środowisko naturalne oraz działalności charytatywnej.