Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Nasze inicjatywy

Nasza szkoła w 2006 roku objęła opiekę nad koziołkiem (koza karłowata)
z łódzkiego Zoo. Od tego czasu, rok w rok, każdy uczeń naszej szkoły, wrzuca symboliczną złotówkę na dokarmianie kóz.  
  
Objęliśmy patronat nad grobem Fryderyka Sellina. Fryderyk Sellin urodził się w 1831 r.
Do Lodzi przybył około 1850 r. Już w 1853 r. założył pierwszą w Łodzi cukiernię przy ul. Piotrkowskiej 47 przeniesioną następnie na Nowy Rynek, dziś Plac Wolności 8. Z jego inicjatywy przy ul. Piotrkowskiej 91 powstał pierwszy amatorski teatr, który funkcjonował do 1858 r. W 1865 r. w przerobionym budynku ujeżdżalni koni przy ul. Konstantynowskiej 14/16 (obecnie Legionów) zorganizował teatr letni „Arkadia”. Na tej samej posesji w 1901 r. wybudował Teatr Wielki z sala na 1250 widzów i nowoczesnym wyposażeniem technicznym. Należy także pamiętać, ze był on założycielem pierwszego omnibusu konnego, wybudował dwie lanie miejskie, tor kolarski i kąpielisko. Był pomysłodawcą pierwszego afiszu teatralnego i jednym z pierwszych, którzy powołali w Łodzi Polskie Towarzystwo Teatralne. W 1914 r. Fryderyk Sellin zmarł.   
Objęliśmy również patronat nad grobami kościuszkowców na Cmentarzu Wojskowym św. Jerzego przy ulicy Wojska Polskiego 149

 „Ponad 20 grobów to uczestnicy II wojny światowej wśród nich żołnierze I Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki, którzy brali udział w bitwie pod Lenino jak płk Jan Rudnicki czy chor. Janina Niedzielska, która przeszła szlak bojowy od Lenino do Berlina, jest grób -kleberczyka- kpt. Tadeusza Masłowskiego, Syna Pułku Jana Tabora - kościuszkowca- oraz chor. Wandy Tryścień z batalionu Emilii Plater.” (zaczerpnięte ze strony http://baedekerlodz.blogspot.com)