Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Książkomaniak

„Mały książkomaniak”, to projekt realizowany przez Widzewski Dom Kultury „502”. Stanowi kontynuację oraz rozszerzenie wcześniejszych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży odbywających się w WDK tj. projektów ”Wiosna książkomaniaków” (2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków” (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura). Przedsięwzięcia te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa.    Projekt  spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli; dwukrotnie- w roku 2013 i 2017 otrzymał łódzką nagrodę Plaster Kultury w kategorii Wydarzenie literackie roku.    W ramach „Małego książkomaniaka” odbywają się spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz bogate w atrakcje imprezy: „Święto książkomaniaka” i „Mikołajki książkomaniaka”. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest Klub Małego Książkomaniaka – akcja, do której zapraszane są  przedszkola, szkoły, centra zajęć pozaszkolnych oraz świetlice. Kluby Małego Książkomaniaka, które zawiązały  się w tych placówkach, otrzymują do wykonania różne zadania, zaś najlepszy i najaktywniejszy z Klubów pod koniec każdego  roku zostaje nagrodzony i otrzymuje tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka w danym roku. W naszej szkole klub książkomaniaka pod nazwą Od deski do deski  działa od pierwszej edycji. W 2015 roku zdobyliśmy tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka.
Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi oraz firmy Veolia.

Strona własna projektu www.malyksiazkomaniak.pl,
Profile w portalach społecznościowych: https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak   Na profilu projektu w serwisie YouTube jest  dostępny filmik podsumowujący szóstą edycję ,,Małego książkomaniaka" (można nas tam wypatrzeć): https://www.youtube.com/watch?v=FJQKqO7ONeQ&fbclid=IwAR3O9PyXay97FTfcC0yCND-Cd8-4BwlYqvyc5 LM1A8TXkU2T0wRDPSlEdR4

Łódzka wiosna książkomaniaków        
 7 maja 2019 roku uroczyście rozpoczęła się siódma edycja projektu ,,Mały książkomaniak". 
Szkolni maniacy czytania spotkali się  tradycyjnie w gościnnych progach Widzewskiego Domu Kultury 502. Tutaj, punktualnie o godz. 10.00, pisarki: Karolina Kołodziej, Grażyna Bąkiewicz i Marzenna Plich-Nowak poprowadziły warsztaty literackie. Klub Od deski do deski, czyli książkomaniacy z naszej klasy IV c, pracowali twórczo pod kierunkiem pani Karoliny Kołodziej. (Pisarkę spotkała niespodzianka, bo okazało się, że wychowawczyni klasy IV c była jej studentką na wydziale filologicznym UŁ). Ponieważ VII edycja projektu związana jest tematycznie ze środowiskiem lokalnym, wszystkie prace poświęcone zostały naszej małej ojczyźnie, czyli miastu Łódź.   
Opowiadania można przeczytać na stronie internetowej projektu: http://malyksiazkomaniak.pl/index.php/warto-przeczytac/ksiazkomaniacy-opowiadaja-o-lodzi/ . Bohaterami prac stworzonych przez uczniów IV c są:  Irena Tuwim, Artur Rubinsten, Israel Poznański, Julian Tuwim i Władysław Stanisław Reymont. Spotkanie zakończył występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Obejrzeliśmy scenkę  przedstawiającą historię ulicy Piotrkowskiej oraz wysłuchaliśmy piosenek o Łodzi zaśpiewanych z akompaniamentem zespołu gitarowego i pianina.