Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Książkomaniak

„Mały książkomaniak”, to projekt realizowany przez Widzewski Dom Kultury „502”. Stanowi kontynuację oraz rozszerzenie wcześniejszych przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży odbywających się w WDK tj. projektów ”Wiosna książkomaniaków” (2010-2012) oraz imprezy „Noc książkomaniaków” (w partnerstwie z Wydawnictwem Literatura). Przedsięwzięcia te były kilkukrotnie dofinansowywane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Promocja czytelnictwa.    Projekt  spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli; dwukrotnie- w roku 2013 i 2017 otrzymał łódzką nagrodę Plaster Kultury w kategorii Wydarzenie literackie roku.    W ramach „Małego książkomaniaka” odbywają się spotkania autorskie ze znanymi twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz bogate w atrakcje imprezy: „Święto książkomaniaka” i „Mikołajki książkomaniaka”. Istotnym elementem przedsięwzięcia jest Klub Małego Książkomaniaka – akcja, do której zapraszane są  przedszkola, szkoły, centra zajęć pozaszkolnych oraz świetlice. Kluby Małego Książkomaniaka, które zawiązały  się w tych placówkach, otrzymują do wykonania różne zadania, zaś najlepszy i najaktywniejszy z Klubów pod koniec każdego  roku zostaje nagrodzony i otrzymuje tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka w danym roku. W naszej szkole klub książkomaniaka pod nazwą Od deski do deski  działa od pierwszej edycji. W 2015 roku zdobyliśmy tytuł Najlepszego Klubu Małego Książkomaniaka.
Projekt współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Miasta Łodzi oraz firmy Veolia.

Strona własna projektu www.malyksiazkomaniak.pl,
Profile w portalach społecznościowych: https://pl-pl.facebook.com/malyksiazkomaniak
https://twitter.com/Ksiazkomaniak   Na profilu projektu w serwisie YouTube jest  dostępny filmik podsumowujący szóstą edycję ,,Małego książkomaniaka" (można nas tam wypatrzeć): https://www.youtube.com/watch?v=FJQKqO7ONeQ&fbclid=IwAR3O9PyXay97FTfcC0yCND-Cd8-4BwlYqvyc5 LM1A8TXkU2T0wRDPSlEdR4