Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Pedagog i Psycholog

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek     12.00 - 18.00
 wtorek                 10.00  - 14.00
środa                    9.00 - 12.00
czwartek             11.00 - 17.00
piątek                   9.00 - 12.00 

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek     11.30 - 13.30
wtorek                 15.00 - 17.00
środa                    10.00 - 13.00
czwartek             10.00 - 12.00
piątek                   12.00 - 14.00

W Polsce mamy coraz większy problem z agresją fizyczną i psychiczną wśród dzieci, m.in. także z niedawno omawianą przez nas mową nienawiści. Ostatnie wydarzenia z innej szkoły (zabicie nożem kolegi), pokazały, iż problem ten jest niezwykle poważny. Martwi nas, że coraz młodsze dzieci nie potrafią panować nad swoimi emocjami, nie potrafią w sposób pokojowy rozwiązywać konfliktów.  A to już tylko krok od tragedii... 
Jednym z największych błędów nas dorosłych jest bierność. Niepodejmowanie walki z tym złem może prowadzić do nasilania się poczucia bezkarności wśród agresorów oraz umacniać w nich wrażenie słuszności tego, co robią.  Musimy zatem zareagować, wytłumaczyć, powiedzieć, że tak nie wolno.  Próbować wychowywać, krytykować i zwalczać społecznie nieakceptowalne zachowania. 
Karanie to jednak ostateczność. Wychodzimy z założenia, że najlepsze jest zapobieganie złym nawykom oraz profilaktyka. I w tym przypadku zachodzi konieczność wspólnych działań rodziców i nauczycieli. Nie wychodźmy z założenia, że naszego dziecka to nie dotyczy... nic bardziej mylnego! Tak jak przygotujemy je teraz do dalszego życia tak będzie funkcjonować... 
Rozmawiajmy o wartościach, o poszanowaniu praw drugiego człowieka, o tolerancji... 
Pokazujmy, co się stanie jeśli kogoś  skrzywdzimy, na czym polega odpowiedzialność za słowo i czyn...
Zadbajmy o bezpieczny Internet, z którego korzystamy świadomie i w którym dbamy o kulturę przekazu... 
Kontrolujmy zachowania dzieci...
Kochajmy je miłością mądrą i zadbajmy o to, aby czuły, że mogą na nas polegać...

Gdzie można zgłosić się po pomoc w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu:
1.I Komisariat Policji Ogniwo  do spraw Nieletnich, Sienkiewicza 34 , 42 6653531 lub  Policja - 997, 112
2.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Łodzi ul. Dowborczyków 5, 42 6767303
3.Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii , ul. Hipoteczna 3/5, 42 6537675
4.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,  Aleja Wyszyńskiego 86, 42 6881668
5.MOPS - koordynatorzy do spraw przemocy w rodzinie : ul. Grota Roweckiego 30 -  42 6771552 w.13 ul. Kutrzeby 16 - 42 6407007 w.114 ; ul. Będzińska 5 - 42 6844481 w.35,
6.Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka , Piotrkowska 17 - 42 6332508,
7.Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście - VII Wydział Rodzinny i Nieletnich , Aleja Kościuszki 107/109 - 42 6640892, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
8.Zespół Kuratorów Sądu Rodzinnego , Aleja Kościuszki 107/109 - 42 6640780 (81,82),
9.Telefon Zaufania dla rodziców i młodzieży 42 6822837, 42 6384777, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
10.Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, ul. Zachodnia 97 lok.12, 794 430 463, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
11.Dziecięcy telefon zaufania , Rzecznik praw Dziecka 800 12 12 12,
12.W Szkole Podstawowej nr 173 - wychowawca,  pedagog,  psycholog, dyrektor, nauczyciele.

SKRZYNKA ZAUFANIA   W SP 173
W naszej szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, za pośrednictwem której każdy uczeń może zgłaszać sformułowane pisemnie skargi, wnioski, uwagi i propozycje. Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie skrzynki zaufania jest pedagog oraz  Rzecznik Praw Ucznia, którzy oceniają wagę  i rodzaj informacji, a następnie zdają relację dyrekcji szkoły i w porozumieniu z nią planuje dalsze działania.
Do skrzynki zaufania uczniowie z naszej szkoły mogą wrzucać:
- listy dotyczące wszystkiego, czego nie lubią, czego się obawiają, co ich niepokoi, co chcieliby zmienić, co ich denerwuje, o czym boją się powiedzieć wprost
- swoje pomysły, propozycje i sugestie dotyczące życia szkoły i działalności szkolnych organizacji
- swoje podziękowania i inne ciepłe słowa dla członków społeczności szkolnej.
Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mają możliwość podzielić się informacjami 
o problemach naszej szkoły, swojej klasy czy też swoich  rówieśników, o których dorośli często nie wiedzą. W ten sposób dajemy uczniom szansę udzielenia pomocy wielu osobom, które  doznają krzywdy, a które nie potrafią lub nie wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc. Dzięki listom i sygnałom wrzucanym do skrzynki możliwe jest szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w celu zapewnienia uczniom niezbędnej pomocy i  wsparcia. Funkcjonowanie skrzynki zakłada współpracę specjalistów i nauczycieli zatrudnionych w szkole oraz współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami. 
Skrzynka stwarza nam wszystkim warunki na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła  nauce i prawidłowemu rozwojowi uczniów. Ważne jest tez to, że inicjatywy naszych uczniów można wykorzystać w sposób korzystny dla rozwoju każdego ucznia i szkoły.
Dzięki skrzynce zaufania uczniowie mogą otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, pedagoga, nauczycieli, wychowawców i psychologa, w zależności od rodzaju zgłoszonej sprawy.
Pisząc uczniowie podają imię i klasę (co ułatwia sformułowanie porady i przyspiesza odpowiedni sposób postępowania ). Zapewniona jest dyskrecja. 

Kącik PPP
W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w naszej szkole działa " Kącik PPP ".
Wspiera pracę pedagoga i psychologa szkolnego. Kącik PPP działa codziennie. Po zgłoszeniu się ucznia, ustalany jest dogodny termin na rozmowę lub rozmowa odbywa się na najbliższej możliwej  przerwie. Najczęściej w salce logopedycznej. Rozmowy terapeutyczne prowadzi Dorota Kamasa-Kobza .Warsztaty dla rodziców: "Pomagam, bo kocham i potrafię"
W ramach wsparcia i pomocy rodzicom w sprawach wychowywania dzieci organizowane są spotkania dla rodziców w formie warsztatów lub pogadanek. 
Warsztaty dla rodziców odbywają się raz w miesiącu w terminie ustalanym wspólnie z rodzicami.
Prowadzi je Dorota Kamasa-Kobza.
Chęć uczestniczenia rodzice mogą zgłaszać na Librusie, gdzie raz w miesiącu pojawia się ogłoszenie  z wiadomością o terminie najbliższych warsztatów.