Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 
im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej

Pedagog i Psycholog

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek     12.00 - 18.00
 wtorek                 10.00  - 14.00
środa                    9.00 - 12.00
czwartek             11.00 - 17.00
piątek                   9.00 - 12.00 

Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek     11.30 - 13.30
wtorek                 15.00 - 17.00
środa                    10.00 - 13.00
czwartek             10.00 - 12.00
piątek                   12.00 - 14.00