Szkoła Podstawowa nr 173
w Łodzi 

Samorząd uczniowski

Samorządu Uczniowski powołany na rok szkolny 2018/2019

4a  Anna Piątkiewicz, Noe Ogórek 
4b  Maja Dokurno, Maja Zaręba
4c  Nikola Zawadzka, Lena Hejduk
4d Dominik Misztal, Seweryn Szybura
5a Piotr Piątkiewicz, Miłosz Świderski
5b Natalia Skowronek, Wiktor Kosiacki
5c Szymon Sadowski, Natalia Kostrzewa
5d Jan Sołtysiak, Ola Armacka

6a Amelia Szczuka, Adela Naczas
6b Gabriela Wawrzonkiewicz, Nikola Kołbut, Fabian Chmielewski
6c Julia Pająk, Krystian Bartosik

7a Mikołaj Kuśmierz, Wiktor Byczkowski
7b Martyna Stańczyk, Maja Libertowska
7c Oskar Taratyka, Mikołaj Wałęga

8a Kacper Krysiak, Andrzej Nowakowski
8b Klaudia Moździrska, Jakub Kuster
8c Jagoda Kaczmarek, Władysław Walicki

Opiekun Samorządu Uczniowskiego 
Alicja Stępień


Przewodniczący - Jakub Kuster,
Zastępca Przewodniczącego - Władysław Walicki,
Skarbnik - Jan Sołtysiak, 
Sekretarz - Fabian Chmielewski,
Sekcja porządkowa - Seweryn Szybura,
Sekcja Ekologiczna - Natalia Skowronek,
Sekcja informacyjna - Aleksandra Armacka,
Sekcja kulturalna - Jagoda Kaczmarek.


Głównym celem Samorządu Uczniowskiego jest motywowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych,
dbanie o dobre imię Szkoły, o kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
dbamy o obronę praw ucznia i czuwamy nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych.
Bierzemy udział w  Akcjach i Zbiórki charytatywnych, organizujemy Dyskoteki Szkolne oraz wspieramy wydarzenia szkolne.